Öppet hus med personligt ombud – att möta personer med psykisk ohälsa och hbtqia+identitet

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Personligt ombud berättar om sitt uppdrag, vilket stöd de kan ge samt sitt arbete med HBTQI-certifiering. Personligt ombud är en verksamhet inom funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad som vänder sig till personer med stora svårigheter att klara sin vardag på grund av psykisk ohälsa. Verksamheten arbetar tillsammans med individen för att hen ska få tillgång till ... Read more Öppet hus med personligt ombud – att möta personer med psykisk ohälsa och hbtqia+identitet

Framtidens familj

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Hur kommer vi definiera begreppet familj i framtiden? Vilka nya krav skapar polyamorösa relationer, familjer med flera mammor/pappor/vuxna som delar på föräldraansvaret och icke-biologiska familjer på framtidens familjelagstiftning? Tillsammans med experter, lekmän och publik skapar vi en interaktiv tankesmedja där vi tillsammans försöker sätta ord på framtidens behov av en reformerad familjelagstiftning.  Medverkande: HBT-Socialdemokrater och ... Read more Framtidens familj

Historisk hbtqia+svit i tre delar: ”Det hände vid Skärsjön”

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Året är 1964; en tid där två älskande inte får leva ut sin fulla passion och sina lustar. En tid där kärlek till den hjärtat vill älska inte anses rätt. Vi befinner oss i ett årtionde där samkönade relationer betraktas som en psykisk sjukdom som går att bota. Johan och Lars arbetar på Västerbergs gård ... Read more Historisk hbtqia+svit i tre delar: ”Det hände vid Skärsjön”

Coming Out In the Corporate World

In English

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

What is it that determines whether you dare coming out to your workplace or not? What factors influence the individual's decision? Can any common denominators be identified between the workplaces where it is easy or difficult to be outside? What is important for the employer to think about and how can they contribute to increasing ... Read more Coming Out In the Corporate World

Är framtiden ljus? Skyddet mot diskriminering i arbetslivet

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Alla vill ha ett inkluderande arbetsliv, ändå vet vi att det krävs ett ständigt arbete för att känna igen kränkande särbehandling och diskriminering. Lagen skyddar anställda mot diskriminering, men hur fungerar det i praktiken på våra arbetsplatser?  Ingen anställd ska behöva utstå hot och trakasserier på sin arbetsplats utifrån diskrimineringsgrunderna, så vad kan facket bidra ... Read more Är framtiden ljus? Skyddet mot diskriminering i arbetslivet

Varför behövs det queera doulor?

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

En doula är en person som du har lärt känna och som stöttar dig emotionellt under graviditet och vid förlossning. De senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att anlita en doula inför förlossningen, men både graviditets- och förlossningsvården är oerhört cisheteronormativ. Nätverket för queera doulor tror att det behövs doulor med queera ... Read more Varför behövs det queera doulor?

Feministiskt Initiativ: Queer Folkbildning

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Feministiskt Initiativ Malmö förklarar begrepp inom hbtqia+ och tar sig an utmaningen att hålla samman alla termer och teorier inom den queera världen för att få den tillgänglig både för queera och utomstående samt intersektionell med fokus på dekolonialitet. 

Syndig, sjuklig, osynlig

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Genom historien har sexuella minoriteter uteslutits ur samhället på olika sätt. Först sågs de som syndare, sedan sade läkarvetenskapen att de var sjuka. Men hur är det idag? Nu när vanliga mataffärer säljer regnbågsflaggor och när storföretag kallar sig queervänliga så är det lätt att tänka att samhällets exkludering av sexuella minoriteter hör till det ... Read more Syndig, sjuklig, osynlig

A Dysfunctional System of Credibility Assessments for LGBTQIA+ Asylum Seekers

Föreläsningar & panelsamtal

In Sweden, LGBTQI+ asylum seekers are subject to special eligibility assessments by the migration authorities. The outcomes of these assessments were analysed from a legal perspective in a 2020 report, “Refusal motivations behind LGBTQIA+ asylum matters'', authored by Aino Gröndahl, an RFSL asylum lawyer. The report is a product of an eight-year-long investigation of over ... Read more A Dysfunctional System of Credibility Assessments for LGBTQIA+ Asylum Seekers

Personer med funktionsnedsättningars rätt till sin sexualitet och könsuttryck

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Dagligen möter personer som lever med någon form av funktionsnedsättning olika uttryck för funkofobi. Att dessutom vara hbtqia+person och leva med en funktionsnedsättning är en extra dimension av utsatthet som tyvärr tillhör vardagen.  Därför vill vi i Liberalerna Malmö tillsammans med Funktionella liberaler och HBT-Liberaler bjuda in till ett seminarium för att lyfta en i ... Read more Personer med funktionsnedsättningars rätt till sin sexualitet och könsuttryck

I skuggan av Pride: Våld i lesbiska och queera relationer

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

I denna föreläsning presenterar Nicole Ovesen resultat från sin forskning om våld i lesbiska och queera relationer med särskilt fokus på hbtqia+ communityts betydelse för hjälpsökande. Nicole Ovesen har undersökt hur personer som har upplevt våld i en lesbisk eller queer relation har identifierat våldet, hur de har sökt hjälp och hur de har blivit ... Read more I skuggan av Pride: Våld i lesbiska och queera relationer

Binder Selfcare- en workshop

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Den här workshopen vill ge dig en djupare förståelse för vad det innebär att använda binder, hur du kan lindra obehag eller smärta förknippat med din binder och även ge dig information så att du kan navigera en långsiktig relation med din binder, på ett sätt som är rätt för dig.  Ämnen vi kommer att ... Read more Binder Selfcare- en workshop

CARAS: Kink Communities and Research Today

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

In this presentation, CARAS presenters will provide an overview of alt-sex communities -- i.e., kink, leather, BDSM, fetish, related sex work, and consensual non-monogamy (CNM) -- and the historical evolution and current status of research addressing these groups. We will discuss how, for alt-sex groups in the United States in particular, research is related to ... Read more CARAS: Kink Communities and Research Today

Konstutställning med vernissage: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet Malmö bjuder i samarbete med konstnären Andi Malm in er till fotokonstutställningen - Levnadsglada onanister Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få CIS människor att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, CIS-samhället och kroppsnormer. Samtidigt ... Read more Konstutställning med vernissage: På flykt

Samtal om synlighet på arbetsplatsen

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Inkludering på arbetsplatsen är ett vinnande koncept. En medarbetare som känner sig sedd och inkluderad presterar bättre, är mer kreativ och bidrar i större utsträckning med sina kunskaper och erfarenheter. Under samtalets gång kommer vi att beröra frågan om inkludering på arbetsplatsen genom synliggörande. Vad gör vi eller vad kan vi göra som medarbetare för ... Read more Samtal om synlighet på arbetsplatsen

Recurring

Konstutställning: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer. Samtidigt är levnadsglada onanister en blinkning till tidigare världskänd könskonst som sätter här fokus på transpersoners lust, kroppar ... Read more Konstutställning: På flykt

Beyond Gender Gap: Illusion of Inclusion in Sweden and the Nordic countries (part 1)

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Sweden has long been perceived as one of the most progressive countries when it comes to “equality”, and in 2020 Sweden was ranked 1st in the Gender Equality Index. In this session, we will discuss the current state, benefits, and practices of Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB) in Sweden and the Nordics. We will ... Read more Beyond Gender Gap: Illusion of Inclusion in Sweden and the Nordic countries (part 1)

Ingen människa är illegal- ett samtal om flyktingskap ur ett hbtqia+perspektiv

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

I 70 av världens länder är det kriminellt att leva i samkönade relationer. HBTQIA+ personer bestraffas med döden pga deras könsidentitet och sexuella läggning och för många blir flykten deras enda väg för överlevnad. Vad innebär det att leva med konstant hot om våld, trakasserier och förföljelse? Vad innebär det att vara på flykt ur ... Read more Ingen människa är illegal- ett samtal om flyktingskap ur ett hbtqia+perspektiv

“Jag känner mig inte lika älskad som mina vita kompisar”

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Hur är det att vara rasifierad hbtqia+kvinna och icke-binär person i svenska hbtqia+sammanhang idag? Det frågar sig denna masterstudie inom sexologi, och riktar genom 10 intervjuer in sig på hur sexuell identitet och rasifiering verkar i relation till varandra, utifrån teorier om ras, svensk exceptionalism och homonationalism. Resultaten visar på både inkludering och exkludering utifrån ... Read more “Jag känner mig inte lika älskad som mina vita kompisar”

Funktionsstödsförvaltningens arbete – relationer, identitet och sexualitet

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Malmö stads funktionsstödsförvaltning ansvarar för stöd och service till personer med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. På Pride House är du välkommen att lyssna på och ta del av information om pågående forskning inom förvaltningen kring samtycke, gränsdragningar och sexuella övergrepp utifrån hbtqia+perspektiv. Vi kommer också att få inblick i hur förvaltningen arbetar främjande med ... Read more Funktionsstödsförvaltningens arbete – relationer, identitet och sexualitet

Hur osynliggörs rasifierade hbtqia+personer i hbtqia+sammanhang?

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vi pratar ofta om majoritetssamhällets diskriminering mot hbtqia+personer -men hur ser det ut i hbtqia+sammanhang? Vilka synliggörs, vilka tar plats, och vilka koncept och ideal framhävs som viktiga? För många rasifierade hbtqia+personer kan hbtqia+sammanhang bli till en plats där personer med minoritetserfarenhet osynliggörs, som om de inte finns. Det händer också att hbtqia+personer och rasifierade ... Read more Hur osynliggörs rasifierade hbtqia+personer i hbtqia+sammanhang?

Mediahaveriet om transpersoner, vården och ”ångrarna” – vad händer, vems ärenden går media, och varför?

Föreläsningar & panelsamtal

Den förhärskande bilden av transpersoner i dagens media är den om ”ångrarna”. Med hjälp av anekdotiska berättelser, felaktiga fakta och bristfälliga underlag skapas en falsk bild av både transpersoner och de som genomgår en detransition eller omtransition. Vad är det som händer och varför ser mediaberättelsen ut som den gör? Medverkande: Lukas Romson, jämställdhetskonsult, och ... Read more Mediahaveriet om transpersoner, vården och ”ångrarna” – vad händer, vems ärenden går media, och varför?

Between Pinkwash and Purity: Pride Parades, Corporate Collaboration and Politics of Relationality

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

This lecture explores the following preliminary research question: “What critical potential does pride collaboration with non-LGBT+ organisations produce, and with what implications for criticisms of commercialisation, pinkwashing, and rainbow capitalism?” Jannickʼs work is part of the larger research project ‘Beyond Pinkwash: Pride Parades and Integrative Civil Religionʼ, financed by The Independent Research Fund Denmark, with ... Read more Between Pinkwash and Purity: Pride Parades, Corporate Collaboration and Politics of Relationality

Digitala filterlösningar och dess påverkan på hbtqia+ungdomar

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Digitala filter lyfts ofta fram som en lösning för barn och unga när till exempel porrfilter ses som ett hot, problem eller patriarkalt uttryck. Under den här workshopen visar vi hur resultatet blir det motsatta. Debatten kring digitala lösningar för att begränsa tillgänglig information på internet har vuxit de senaste åren. Namninsamlingar skapas och debattartiklar ... Read more Digitala filterlösningar och dess påverkan på hbtqia+ungdomar

Beyond Gender Gap: Addressing intersectionality in Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (Part 2)

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

How are organisations in various sectors in Sweden addressing intersectionality in their work settings? Representatives from private and public sectors as well as NGOs will share their views on the implementation of Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB) beyond gender gap / gender pay gap, initiative on LGBTQIA+ inclusion, and the impact it has on ... Read more Beyond Gender Gap: Addressing intersectionality in Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (Part 2)

Destroying amatonormativity – an aromantic perspective

In English

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Amatonormativity is a social construct implying that a single, monogamous, romantic relationship should be central to everyone's lives. This workshop will explain the history of amatonormativity and its influence on our everyday lives, clarify how it's harmful to everyone, and how we can move beyond it. The workshop will also provide an introduction to the ... Read more Destroying amatonormativity – an aromantic perspective

Efteråt- Fitta, stealth, neopussy, sex, dejting, relationer, kirurgi och femininitet

In English

Ett separatistiskt rum för personer med neo-fitta. Huvudmålgruppen är transkvinnor som genomgått könsbekräftande underlivskirurgi, men alla som har neovagina – icke-binära, intersex, cispersoner välkomnas – så länge en är vänlig, trans-ödmjuk och respekterar personers eventuella önskemål om anonymitet. Rummet är anpassat och välkomnande för transkvinnor som lever stealth.  Förhoppningen är att tillsammans skapa ett förtroligt ... Read more Efteråt- Fitta, stealth, neopussy, sex, dejting, relationer, kirurgi och femininitet

Structural Issues After Getting Asylum – Jobs, Language and High Suicide Rates

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

RFSL Newcomers will raise an issue that we believe is not discussed enough in civil society. Once LGBTQIA+ refugees are granted asylum in Sweden, they face a new set of structural discrimination while job-seeking, finding  accommodation, learning language and in regards to legal matters. In this transitionary period the assistance received from the state is ... Read more Structural Issues After Getting Asylum – Jobs, Language and High Suicide Rates

Bar Grön; HBTQI-personers psykiska hälsa och välmående

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Hur kan HBTQI-personers psykiska hälsa och välmående förbättras? Vilken politik behövs för att göra situationen bättre? Medverkande: Kami Petersen (toppkandidat till regionfullmäktige för Miljöpartiet i Malmö), Louise Arndt (ledamot av psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne för Miljöpartiet), Elisabet Nidsjö (psykolog och verksamhetsledare på RFSL Rådgivningen Skåne) Var: Scandic, Pridebaren

Workshop Beyond Binaries: Identity and Sexuality

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

How do we assign labels to our complex experiences of identity? In this interactive program, we explore the landscape of sexuality, conduct a thought-provoking anonymous survey of those present, and look together at the data. How do we identify, privately and publicly? Where do we locate ourselves on sexuality and gender continua? How old were ... Read more Workshop Beyond Binaries: Identity and Sexuality

Drag herstory & meet the queens

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Följ med på en resa genom drag-historien samtidigt som vi fascineras, förfäras och förförs av drag-scenen och inte minst dragens förutsättningar i olika delar av världen. Du får även träffa några av svenska Drag Academy's drag-experter, kända ansikten från RuPauls Drag Race, Canada Drag Race och Drag Race Holland som medverkar via Zoom.

Recurring

Konstutställning: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer. Samtidigt är levnadsglada onanister en blinkning till tidigare världskänd könskonst som sätter här fokus på transpersoners lust, kroppar ... Read more Konstutställning: På flykt

Pinkwashing: Corporate participation in LGBTQIA+ movements

In English

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

This panel talk addresses the subject of pinkwashing and what it means in a broader international context. In what ways will it be possible to put pressure on companies and states across borders to make them live up to promises of solidarity and not just wave the rainbow flag as an empty gesture? Representatives from ... Read more Pinkwashing: Corporate participation in LGBTQIA+ movements

Vår hälsa, en mänsklig rättighet

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Det är en frihet och privilegie att ha en god hälsa! Den psykisk ohälsan är en verklighet inom HBTQIA+ communityt. Hur kan Sverige bli bättre på att förebygga den psykiska ohälsan bland HBTQIA+ personer? Hur ser tillgängligheten ut avseende adekvat vård till de som behöver det? Vilka förändringar och förbättringar behövs? Vilka steg är viktigast ... Read more Vår hälsa, en mänsklig rättighet

Familjepodden live – samtal om queer familjebildning

Barn & ungdom

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Hur gör vi när vi vill skaffa barn utanför statens sanktionerade vägar till familjebildning? Det här är ett samtal om funderingar kring att skaffa barn utanför normen, om lagar som inte funkar och hur vi kan gå runt dem och göra som vi vill ändå. Livepodd med Cal Orre från Familjepodden, Una från RFSL QueerKids ... Read more Familjepodden live – samtal om queer familjebildning

Improving Queer Representation in Games

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Welcome to a round table discussion about improving queer representation in games! During this panel employees from Massive Entertainment and Ubisoft Stockholm will talk about how we create inclusive characters and content. We will bring up good examples of inclusive games and discuss how game developers can create safe social spaces in games for queer ... Read more Improving Queer Representation in Games

Queer tattooing: What does it mean?

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Welcome to a lecture and conversation about Queer tattooing at Malmö Pride! Nikki Sullivan will give a live online lecture from Australia, followed by a conversation between Pia Laskar and Sara Swanson on searching for and writing queer history. What does it mean to find the words ‘queerʼ and ‘tattoo(ing)ʼ conjoined? Is this a phrase ... Read more Queer tattooing: What does it mean?

HBTQAI+ i skolan – en skola för alla

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Centerpartiet i Malmö anordnar ett panelsamtal på ämnet "HBTQAI+ i skolan - en skola för alla". Vårt mål är att föra samtalet vidare med en ambition att uppnå en skola för alla. I panelsamtalet har vi bjudit in en representant från elevhälsoteamet, Anton Sauer (gruppledare för Centerpartiet i Malmö) och Elias Fjellander (ordförande för RFSL Ungdom). Vi hoppas ... Read more HBTQAI+ i skolan – en skola för alla

Ett samtal om boken “Queera historier från Malmö”

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

I boken ”Queera historier från Malmö” samlas kompletterande och ibland motstridiga berättelser om hbtqia+personers liv, kamp och aktivism i Malmö de senaste 130 åren. I ett samtal med utgångspunkt i  boken möts redaktören Matilda Svensson Chowdhury (forskare Malmö universitet), Rena Baledi (aktivist i SQI, Swedish Queer Initiative), Jack Lukkerz (doktorand, Örebro universitet) och Petra Mölstad ... Read more Ett samtal om boken “Queera historier från Malmö”

Kommundebatt

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Malmö Pride och RFSL Malmö presenterar Kommundebatten mellan partierna i kommunfullmäktige! Hur ser det långsiktiga arbetet ut i kommunfullmäktiges partier i hbtqia+frågor som rör skola, äldreomsorg och andra områden under kommunens ansvar? Hur ser partierna på civilsamhällets roll i Malmö? Vilka satsningar har gjorts, och vilka förändringar ämnar partierna i kommunfullmäktige att genomföra för att ... Read more Kommundebatt

Picknick i Folkets Park med QueerKids!

Barn & ungdom

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Efter Barnens Parad håller RFSL Malmö Queerkids en öppen picknick för alla regnbågsfamiljer. Ta med en filt och fika eller köp en fikakorg i Möllans Osts stånd! Det kommer finnas såpbubblor och ansiktsfärger. Baby Butch Band kommer även att spela!

Workshop kortfilm (del 1): Samtal om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Träffa klimaträttviserörelsen för en serie workshops om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa. Vi belyser hur det ”maskulina” ofta eftersträvas som ideal och förebild i vårt samhälle och hur detta påverkar oss alla oavsett könsidentitet och får konsekvenser för klimatet. Vi bygger vidare på samtalen genom att undersöka satirfilm som litterärt uttryckssätt med målet att väcka engagemang. Vårt ... Read more Workshop kortfilm (del 1): Samtal om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa

Play practices: Reshuffling bodily relations

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

This is a performance duet that reshuffles traditional ideas of body and gender capabilities using techniques of partner acrobatics, contact improvisation and physical theatre. We are two queer women who use humor, creativity and physicality to engage with the audience on topics of gender, body empowerment and connection. We are interested in support and what ... Read more Play practices: Reshuffling bodily relations

Poetry Slam: Express yourself – Din röst, ditt uttryck

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Varmt välkommen till PoetrySlam - Express yourself! Här ges du möjlighet att i ett tryggt rum att höja din röst genom att på olika sätt uttrycka dina tankar och känslor kopplat till pride! Du är fri att göra dina poetiska tolkningar - se inga gränser utan möjligheter. Poetry Slam är en konstform där det skrivna ... Read more Poetry Slam: Express yourself – Din röst, ditt uttryck

How do international media portray the war in Ukraine? The queer perspective

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

In the current post-truth era emotions are more important than the facts, and media coverage of the Russian-Ukrainian war shows it clearly. People want to see victims, divide everything into black and white, or desperately look for “good Russians” or “Ukrainian Nazis”. Russian propaganda continues to spread throughout Europe, and sometimes it is really hard ... Read more How do international media portray the war in Ukraine? The queer perspective

Sex & the Saga with Friends

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

I en helt unik, fantabulös, snuskigt rolig tappning får du möta den strålande Saga Becker i en talkshow under Pride. I dagarna tre kommer hon att intervjua sina vänner: hbtqia+personer som har många tankar, känslor, åsikter och kunskaper kring sex, relationer, litteratur, politik och som inte är rädda för att uttrycka dessa. Vill du höra ... Read more Sex & the Saga with Friends

Workshop kortfilm (del 2): Skapa kortfilm på temat satir, maskulinitetsnormer och klimaträttvisa Jordens vänner

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Träffa klimaträttviserörelsen för en serie workshops om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa. Vi belyser hur det ”maskulina” ofta eftersträvas som ideal och förebild i vårt samhälle och hur detta påverkar oss alla oavsett könsidentitet och får konsekvenser för klimatet. Vi bygger vidare på samtalen genom att undersöka satirfilm som litterärt uttryckssätt med målet att väcka engagemang. Vårt ... Read more Workshop kortfilm (del 2): Skapa kortfilm på temat satir, maskulinitetsnormer och klimaträttvisa Jordens vänner

“Transdebatten” – Ett demokratiproblem

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Under de senaste åren har det pågått många debatter om allt från den könsbekräftande vården till användandet av rätt pronomen i skolan. 2019 blev barnkonventionen lag i Sverige. En viktig del i konventionen är att barn och ungdomar ska ha inflytande i frågor som rör dem själva, och att de ska ha rätt att uttrycka ... Read more “Transdebatten” – Ett demokratiproblem

Transdebatten – Ett demokratiproblem

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Panelsamtal: Under det senaste åren har det pågått många debatter om alltifrån den könsbekräftande vården till användandet av rätt pronomen i skolan. 2019 blev barnkonventionen lag i Sverige. En viktig del i konventionen är att barn och ungdomar ska ha inflytande i frågor som rör dem själva, och också att de ska ha rätt att ... Read more Transdebatten – Ett demokratiproblem

Fetishpodden live!

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Fetischpodden är producerad av och med fetischister för att belysa vår sexualitet. Vi riktar oss både till andra fetischister men även till  de som inte är fetischister. Vi vill vara en folkbildande och upplysande sexualpolitisk kraft i samhället där alla har en naturlig plats oavsett bakgrund eller orientering. På Malmö Pride spelar vi in för ... Read more Fetishpodden live!

Recurring

Konstutställning: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer. Samtidigt är levnadsglada onanister en blinkning till tidigare världskänd könskonst som sätter här fokus på transpersoners lust, kroppar ... Read more Konstutställning: På flykt

Lesbisk Brunch & samtal om queer organisering på landsbygden

Fest & bar

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Lesbisk Makt & Queer Girls Malmö bjuder in till lesbisk frukost! Tillsammans laddar vi upp inför paraden! Under frukosten kommer vi ha ett samtal om queer organisering på landsbygden. Medverkande: Sofia Skoglund från Lesbisk Plats   Frank Berglund eller Mayson Joacimsbarn Persson från Youth 2030 Elias Fjellander från RFSL Ungdom  Ulrika Westerlund, sakkunnig inom hbtqia+frågor 

Workshop kortfilm (del 3): Dela erfarenheter och se varandras kortfilmer

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Träffa klimaträttviserörelsen för en serie workshops om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa. Vi belyser hur det ”maskulina” ofta eftersträvas som ideal och förebild i vårt samhälle och hur detta påverkar oss alla oavsett könsidentitet och får konsekvenser för klimatet. Vi bygger vidare på samtalen genom att undersöka satirfilm som litterärt uttryckssätt med målet att väcka engagemang. Vårt ... Read more Workshop kortfilm (del 3): Dela erfarenheter och se varandras kortfilmer

Parade!

Barn & ungdom

Här kommer den mest självklara delen av Pride; paraden!! För att skapa en trygg, synlig och fantastisk parad på alla sätt är vi i dialog med polisen och Malmö stad om den detaljerade paradvägen. Men vi vill redan idag bjuda in dig till denna parad av synlighet, diversitet, kamp och fest! Vi möts kl 12.00 ... Read more Parade!

“Swedish Anti-Gender Movements”: Hur ser det organiserade HBTQI-motståndet i Sverige och Europa ut?

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Välkommen på ett seminarium om det allt växande organiserade HBTQI-motståndet i Sverige och Europa. I seminariet presenterar och samtalar Alice Bah Kuhnke och Ulrika Westerlund tillsammans med Hans Linde om hur rörelsen är organiserad, vilka taktiker den använder sig av och rädslan den livnär sig på. Seminariet tar avstamp i den rapport Ulrika Westerlund tagit ... Read more “Swedish Anti-Gender Movements”: Hur ser det organiserade HBTQI-motståndet i Sverige och Europa ut?

(SV) Brandtalsscenen (ENG) Political Rallies

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

På den alternativa scenen i Folkets Park kan du lyssna till brandtal som framförs i olika former; drivna av en åsikt, en känsla, en upplevelse eller en framtidsvision. Några av de tematiker som är närvarande kretsar kring kärlek & community eller ilska & hämnd. Tematen för fredag är “hat och hämnd” och “komma ut och ... Read more (SV) Brandtalsscenen (ENG) Political Rallies

It’s a Match!

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Är du en av Malmös hbtqia+singlar som söker kärlek eller älskare? Långsiktigt eller sommarfling - här har du chansen att lämna dejtingappen och  matchas med någon du kanske aldrig skulle träffat annars? Lördagen den 9/7 kommer radioprofilen och sexologen Robert Jakobsson, känd  från Ligga med P3 matcha dig med en person som han tänker är ... Read more It’s a Match!

(DJ) Rebecka Sekelius

Fest & bar

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Kom på queert barhäng under lördagskvällen! Rebecka Sekelius och Ebba Haidl DJ:ar denna kväll med lounge beats i Pridebaren på Scandic Triangeln.

Kortfilm: Uppehåll

Kultur

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Tre unga asylsökande hbtqia+personer träffas på migrationsverket där beslutet om huruvida de får stanna i Sverige fastställs. Arrangör: RFSL Newcomers Youth

Recurring

Konstutställning: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer. Samtidigt är levnadsglada onanister en blinkning till tidigare världskänd könskonst som sätter här fokus på transpersoners lust, kroppar ... Read more Konstutställning: På flykt

Var finns pengarna?

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Trenden kring projektstyrda bidrag ökar. Är det ett sätt för offentliga myndigheter att effektivisera sitt arbete att uppnå politiskt motiverade mål? Hur begränsas och påverkas civilsamhällets verksamheter i sitt arbete och hur påverkas hbtqia+organisationers möjligheter att verka för hållbar förändring?  Malmö Ideella modererar  Learning 2

Yoga med Guillermo

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Ett yogapass för alla nivåer. Passet kommer att börja med några fysiska rörelser och yogaställningar och slutar med en lugnande sekvens. Alla är välkomna!   RIDHUSET  

Drag Workshop – Drag up your life

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Under en hel dag får du chansen att tillsammans med teamet från Medborgarskolan och Drag Academys drag-experter skapa din drag-persona och kanske till och med  utveckla ditt första shownummer så du kan vara med på eftermiddagens Open Stage. Vi utgår från var och ens önskemål och du kan få hjälp med allt från branding och ... Read more Drag Workshop – Drag up your life

Sunday Chill Out Brunch

Fest & bar

Arena 305 Lönngatan 30, Malmö, skåne

Efter fartfyllda dagar, parader och fester finns ju inget bättre sätt att varva ner på än att gå på en mysig söndagsbrunch. Kom till Arena 305 's cafe, ät en smarrig vegetarisk/vegansk brunch och skvallra om vad som hänt under helgen eller vila ögonen på en film.Som allting annat på Youth Pride är brunchen gratis ... Read more Sunday Chill Out Brunch

Regnbågsblod

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Centerpartiet i Malmö anordnar ett panelsamtal på ämnet "Regnbågsblod". Vårt mål är att föra samtalet vidare med en ambition att en dag uppnå jämlik blodgivning utan diskriminering. I panelsamtalet har vi bjudit in en representant från Regnbågshjärtan, Charlotte Bossen (förbundsstyrelseledamot för Centerkvinnorna), Noaks Ark och Positiva Gruppen. Vi hoppas att många av er har möjlighet att närvara och bidra till ... Read more Regnbågsblod

Diskrimineringen fortsätter – från flykt till uppehållstillstånd

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Att fly sitt hemland i rädsla för sitt liv på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet är något som ingen människa ska behöva utsättas för. Att sedan komma till ett land, till exempel  Sverige, och inse att diskrimineringen fortsätter även här, är en fruktansvärd kränkning av en människas rätt till ett värdigt liv. Läkare ... Read more Diskrimineringen fortsätter – från flykt till uppehållstillstånd

Hbtqia+politiken i ett nytt Europa

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Europa har det senaste året genomgått stora utmaningar, både inom EU och utanför EU. Kriget i Ukraina, årets valvinst för ungerska Viktor Orbán, och fjolårets för polska Andrzej Duda.Hur ser politiken för hbtqia+, minoriteter och mänskliga rättigheter ut i ett EU där framgången fortsatt är tydlig för högerpopulistiska partier, och där ett pågående krig i ... Read more Hbtqia+politiken i ett nytt Europa

Live from Ukraine

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

The Ukrainian LGBTQIA+ community has been fighting Russian aggression alongside the whole nation since the first day of this war. Queers are on the frontline. In the volunteer movement, some of us have had to seek refuge in European countries. In this panel, we will talk about the current situation with LGBTQIA+ people in the ... Read more Live from Ukraine

Lär dig drag makeup – Beat It for the Gods

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

Medborgarskolan och Drag Academys drag-experter hjälper dig att gå från en blank canvas till fullskaligt mästerverk. Passar både dig som aldrig provat liksom dig som är erfaren men vill lära dig nya tips och tricks. Föranmälan ger företräde. Anmälan skickas till johan.hansdorf@medborgarskolan.

En transidentitet är inget tåg – ett samtal med, inte om.

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Hösten 2021 visades uppdrag gransknings uppmärksammade program “Tranståget och tonårsflickorna”, detta blev starten på en hektisk och stundtals osaklig debatt kring transvårde, inte kring dess brister utan främst kring dess legitimitet. Transvården och transpersoners rätt till stöd ifrågasatts både bland forskare, anhöriga och journalister.Men ett perspektiv saknas nästan helt; de berörda personerna. Hur ser transpersoner ... Read more En transidentitet är inget tåg – ett samtal med, inte om.

Art of drag 2022 & Open Stage

Pride House

Folkets Park Amiralsgatan 35, Malmö, skåne

En scenshow under ledning av Jonas Hedqvist med inslag av Open Stage för dig som vill testa din drag-personas vingar på scenen. Medverkande artister från Medborgarskolans Drag Academy m.fl.  Föranmälan för dragframträdande: johan.hansdorf@medborgarskolan.se BRÄNDAN  

In med hbtqi-ungdomar i politiken!

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Unga hbtqi-ungdomar är den grupp av ungdomar som är mest engagerade, enligt MUCF. Ändå finns det för få möjligheter för unga att påverka politiskt, och glappet mellan politiken och unga ökar. Unga mellan 18-24 år är den mest underrepresenterade åldersgruppen på alla politiska nivåer. Detta är ett demokratiproblem. En diskussion om hur vuxna kan skapa ... Read more In med hbtqi-ungdomar i politiken!

Barnens Parad!

Barn & ungdom

Malmö Stadsbibliotek håller i Barnens Parad i Folkets Park. Den kommer att gå genom parkområdet fredag den 8/7 kl.12.00-13.45. Den första timmen har Stadsbiblioteket  en paradverkstad för de yngre som vill pyssla ihop ett plakat i regnbågens färger eller måla lite på t-shirten!