Rundvandring på Möllan i queera spår med Jeanette Rosengren.