fbpx

Jobs

Call out for Producers

 

Svenska

 

💥 NYHETER! 💥

 

I år öppnar Malmö Pride för ett nytt format där hela TRE personer söks för att utföra producentuppdrag med fokus på en festivaldag var under specifika teman. Årets temadagar presenteras under våren, så håll utkik efter fler nyheter på våra kanaler. 

 

Malmö Pride 2024 kommer sedvanligt innehålla delar såsom park, parad, konserter, föreläsningar, kultur och fest, med möjligheter för nya inslag. Nu söker vi tre producenter som tillsammans med projektledaren, samarbetspartners, styrelsen och andra volontärer kan vara med att göra festivalen så fantastisk som möjlig!

 

Vi söker dig med tidigare erfarenheter som producent som är handlingskraftig, nyfiken och engagerad. Du kan utföra självständigt arbete och är van vid beslutstagande samtidigt som du ska ha en god samarbetsförmåga och kunna arbeta i team samt nätverka. Det är av största vikt att du är intresserad av hbtqia+frågor och mänskliga rättigheter, motiverad att bidra på området. Meriterande för i år är hbtqia+individer med kunskap i queerhistoria i Malmö och globala hbtqia+ perspektiv. Malmö Pride ser gärna att du är kreativ och har idéer kring hur festivalen och plattformen kan utvecklas. Kunskap i Adobe och sociala medier efterfrågas. 

 

Malmö Pride är en ideell förening vars syfte är att årligen arrangera en Pride-festival i Malmö. Har du jobbat, suttit i styrelsen eller varit mycket aktiv i en ideell förening tidigare är det en fördel. 

 

Tjänsterna är arvoderade. Skicka ett CV och ett kort personligt brev till ordforande@malmopride.com. Ett arbetsprov kommer att efterfrågas från potentiella kandidater för positionerna. Rekryteringen sker löpande. Sista ansökningsdag är den 17 mars, men tjänsterna kan tillsättas innan dess. 

 

Kollektivavtal finns. Kvälls- och helgarbete förekommer. För frågor om Malmö Pride, anställningsvillkoren eller tjänsternas innehåll kontakta ordförande Daniel Jeremiah Persson på ordforande@malmopride.com

 

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

 

____________________________________

 

Engelska 

 

💥 NEWS! 💥

 

This year, Malmö Pride is looking for THREE producers in a new format where each person will be responsible for one day of the festival under specific themes. 

 

This year’s Pride festival will include the usual elements such as Pride Park, the parade, concerts, lectures, culture and parties, with opportunities for new components. We are now looking for three producers who, together with the project manager, partners, the board and other volunteers, can help make the festival as fantastic as possible!

 

We are looking for people with previous experience of production, who are energetic, curious and committed. You should be used to working independently and making decisions, while also having good cooperation skills and being able to work in a team. It is of utmost importance that you are interested in and knowledgeable about LGBTQIA+ issues and human rights, motivated to contribute to the field. Meritorious for this year are LGBTQIA+ individuals with knowledge of queer history in Malmö and global LGBTQIA+ perspectives. Malmö Pride would like you to be creative and have ideas about how the festival and platform can be developed. Knowledge of Adobe and social media is requested. 

 

Malmö Pride is a non-profit organisation whose purpose is to organise an annual Pride festival in Malmö. It is an advantage if you have worked, sat on the board or been very active in a non-profit organisation before. 

 

The positions are remunerated. Please send your CV and a short personal letter to ordforande@malmopride.com. A work sample will be requested from potential candidates for the positions. Recruitment is ongoing. The deadline for applications is 17 March, but positions may be filled before then. 

 

Collective agreements (kollektivavtal) are available. Evening and weekend work occurs. For questions about Malmö Pride, the terms of employment or the content of the positions, contact chairperson Daniel Jeremiah Persson at ordforande@malmopride.com.

 

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️