Includers Education

Includers Utbildningar

Vi har skapat en unik utbildningsplattform enbart för våra volontärer där du lär dig mer om vår #YouAreIncluded agenda samt där du kan anmäla dig till kurser som behandlar intersex allyship, HBTQI+ historia, mental hälsa och mycket mer. Här hittar du också vår Basic 1.0 – introduktionsvideo som förklarar vilka vi är och varför vi är här.

För att ha tillgång till materialet behöver du vara en Includer och ha fått en användar kod.

Här hittar du plattformen : Includers utbildning

För frågor angående utbildningsplattformen eller kurserna, kontakta oss via volunteer@malmopride.com

För att anmäla dig som Includer: Be an Includer

 Includers Education

We have created a special education platform only for our Includers to learn more about our #YouAreIncluded agenda and join courses regarding intersex allyship, LGBTI+ history, mental health and much more. Here you can also find our Basic 1.0 – introduction video that tells you all about who we are, and why we are here. To be able to have access to the material you need to be an Includer and have received a code.

You find the platform here: Includer Education

For questions regarding the education platform or courses, contact us at volunteer@malmopride.com

To sign up as an Includer click here: Be an Includer