Om Malmö Pride

Vilka är vi?

Öppna/stäng

Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande Pridefestivalen ”Malmö Pride”. Festivalen startades i Malmö år 1995 och arrangerades under namnet ”Regnbågsfestivalen”. År 2015 ändrades namnet på festivalen till “Malmö Pride” och föreningen Malmö Pride skapades. Föreningen Malmö Pride har organisationsnummer 802498-8902. Bankgiro 5075-0561.

Vår vision

Öppna/stäng

Malmö Pride är festivalen som sätter färg på sommaren i Malmö ända sedan 1995. Malmö Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden. Festivalen är en folkfest där HBTQIA rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan.

Vårt syfte

Öppna/stäng

Malmö Prides syfte är till lika delar kunskapsspridning, underhållning, opinionsbildning samt skapandet av en social mötesplats. Festivalens målgrupp är Malmö Stads invånare med kranskommuner samt övriga Skåne och delar av Öresundsregionen. Vi välkomnar internationella såväl som nationella besökare. HBTQIA-frågor är en del av mänskliga rättigheter som rör alla människor. Festivalens innehåll ska därför hålla ett brett spektra så att det finns något intressant/roligt/tankeväckande för alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, identitet, etnicitet eller ålder. Vi står för folkbildning och uppmärksammande av viktiga frågor för många människor i hela världen. Stor vikt skall läggas på HBTQIA-personers situation i samhället. Festivalen ska belysa vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering. Festivalen ska arbeta för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott. Vi vill även arbeta med upplysningsfrämjande verksamhet, samarbeten med näringsliv, kommun, landsting, stat, samt andra icke statliga organisationer.

Värdegrund

Öppna/stäng

Genom våra arrangemang och samarbetspartners ska vi arbeta för att nå ut i samhällets olika områden för att sprida information om HBTQIA -frågor. Malmö Pride tar plats och står upp för allas lika värde och rättigheter. Malmö Pride skapar gemenskap samt motverkar marginalisering. Malmö Pride ska vara obundet såväl partipolitiskt som religiöst. Alla är lika välkomna att delta oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant. En förutsättning för att vara samarbetspartner/sponsor till Malmö Pride är att stå bakom Malmö Prides värdegrund och målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för HBTQIA-personer.

Våra mål

Öppna/stäng

Malmö Pride är en årligt återkommande, kreativ, växande och kvalitativ folkfest vars syfte är att vara en naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Pride är ett inkluderande samhällsutvecklande och tillgängligt evenemang för alla besökare. Festivalen ska belysa HBTQIA rättigheter (mänskliga rättigheter) med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning. Festivalen ska i största möjliga utsträckning för besökaren, lokala såsom inresta, erbjuda kostnadsfria arrangemang.

Bli medlem i Malmö Pride

Som privatperson eller organisation

Som privatperson kan du bli medlem i föreningen Malmö Pride.
Medlemskapet kostar 100 kr/kalenderår.

Bli medlem i föreningen Malmö Pride som organisation.
100 kr i medlemsavgift + 2000 kr i serviceavgift.

Program 2018

Här hittar du årets guide till allt som händer under Malmö Pride!

Malmö Pride 2019

  18-21 juli

Genom att anordna en parad, konserter, föreläsningar, performance och andra aktiviteter uppmärksammar vi allmänheten om HBTQIA personers situation i samhället. Den stora paraden med öppna och kostnadsfria konserter i Folkets Park och föreläsningar på Scandic Triangeln förvandlar Malmö till en folkfest under Prideveckan. Allt detta samtidigt som mänskliga rättigheter och mångfald uppmärksammas.

Projektledare

Malmö Pride har beslutat att anställa en projektledare till Pride Festivalen 2019 och World Pride 2021. För mer information gå till fliken Förening och dokument.

 

VOLONTÖRER SÖKES!

Vi söker dig som tycker om att möta människor, hjälpa till och prata om allt som Malmö och Malmö Pride erbjuder! Bli en del av ett sammansvetsat gäng och få samtidigt chansen att lära dig mer om Malmö Pride och jobba med hbtqia-frågor.

 

Vi i styrelsen har delat upp de olika ansvarsområdena och vill meddela att om en vill engagera sig så finns givetvis den möjligheten fortfarande.

Pride Park – Myrvete Bajrami: viceordforande@malmopride.com

Pride House – Tove Karnerud: tovekarnerud@malmopride.com

Fester – Amalia Bartholdson: admin@malmopride.com

World Pride – Manne Krispinsson: mannekrispinsson@malmopride.com

Övrig Prideverksamhet – Anders Söderberg: ordforande@malmopride.com

Stadgar – Chris Jonasson: kassor@malmopride.com

Daniel Kåreda: danielkareda@malmopride.com

 

Höjdpunkterna

 Parad @ Stortorget 21 juli
Pride Park @ Folkets Park
Pride House @ Scandic Triangeln

Våra samarbetspartners 2018

Diamantpartners

     

Guldpartners

             

Silverpartners

    

         

Bronspartners

                

        

Mediapartner

Supporters

Arkitektkopia • Love & Bubbles • PwC

 

Kontakta Malmö Pride

Ordförande

Anders Söderberg

E-post info@anderssoderberg.se

Tel. 0705 79 19 15

 

 

  

Skicka ett mejl

14 + 3 =