Volontär/Includers

Copenhagen 2021

Ingen har väl missat att i år håller Malmö Pride tillsammans med Happy Copenhagen WorldPride. Detta enorma event behöver givetvis volontärer och just därför är vi glada att du hittat till denna sida.

Copenhagen 2021 är ett globalt HBTQIA+ megaevenemang och världens första kombinerade firande av WorldPride och Eurogames i Köpenhamn och Malmö, som arbetar för att belysa och hylla mångfalden av HBTQIA+ rörelserna över hela världen. Includers är namnet på våra volontärer eftersom vi strävar efter att alla ska känna sig inkluderade #YouAreIncluded.

Som en Includer kan du välja om du vill vara engagerad under en kort eller lite längre tid. Tillsammans behöver vi 3000 Includers för att göra Copenhagen 2021 möjligt. Att bli en Includer, oavsett om det är under en kort eller längre tid, är det ett fantastiskt sätt att få vänner, lära sig nya saker, uppleva vad som händer bakom kulisserna och göra skillnad!

För mer information:https://copenhagen2021.com/volunteers/
Registrera dig som en Includer: https://volunteer.copenhagen2021.com/

 

Copenhagen 2021

Copenhagen 2021 is a global LGBTI+ mega event and the world’s first combined celebration of WorldPride and EuroGames in Copenhagen and Malmö. As volunteers we have named ourselves Includers as we work to make Copenhagen 2021 a celebration of the diverse LGBTI+ community of the world, where we aim to make all feel included #YouAreIncluded.

As an Includer you can choose between short term and long term roles. Together 3000 Includers are needed as volunteers to make Copenhagen 2021 happen. Becoming an Includer, whether short-term or long term, is a great way to make friends, learn new skills, experience the event from behind the scenes and make a difference.

For more information: https://copenhagen2021.com/volunteers/

Sign up on an amazing adventure as an Includer on this link: https://volunteer.copenhagen2021.com/ 

or use the QR code to sign up.

———————————

Covid- 19 restriktioner

Interna riktlinjer för att minska smittspridning – personal och includers (volontärer)

Var en förebild i alla lägen gällande att ta ansvar för minskad smittspridning. 

Det är förbjudet att vistas på någon av evenemangsplatserna eller på Abboten om du har symptom på Covid -19. Detta gäller även för fullvaccinerade. Vid symptom, ta covidtest och arbeta hemifrån tills du får ett negativt testresultat eller du är frisk igen. 

Avstå från att kramas och håll avstånd till andra. 

Du ska bära visir när du blir anvisad att göra det av projektledningen/teamledare.

Chef/teamledare har rätt att avvisa dig från platsen om du inte följer restriktionerna eller inte följer uppmaning att följa reglerna ovan. 

 

Internal guidelines (mandatory) för personnel and includers during WorldPride:

Be a role model at all times regarding taking responsibility to reduce infection from spreading. 

If you have any symptoms of Covid-19 you are banned from all venues and from Abboten. Take a covid test and work from home until you can show a negative test. If you don´t take a test, you must stay at home for at least seven days until and don´t have any symptoms for 48 hours before returning. 

Refrain from hugs and keep distance to others.

You must wear vizor or other protective equipment when told to do so by team leader or project management.  

Manager or team leader will send you home from the venue if you are not following the restrictions or the guidelines above.

volontär

Become a member

Together we are heard and together we can make a difference. There are many of us, but our numbers could be greater. The membership costs 100 kr per year and you simply submit your wish to join through our form.

Membership form

Bli volontär/ be an includer

Do you want to be part of WorldPride by creating a safe space and coordinate events? Then you should sign up to be a volunteer

Sign up

Att vara Allierad

Välkommen till sidan ”Allierad”. Här hittar du tips på hur du i olika situationer kan vara en bra allierad till vänner, till familj, till partners och till vänner du ännu inte känner

Click here

Use the QR code to sign upp for an amazing adventure as an Includer.