Öppet hus med personligt ombud – att möta personer med psykisk ohälsa och hbtqia+identitet

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Personligt ombud berättar om sitt uppdrag, vilket stöd de kan ge samt sitt arbete med HBTQI-certifiering. Personligt ombud är en verksamhet inom funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad som vänder sig till personer med stora svårigheter att klara sin vardag på grund av psykisk ohälsa. Verksamheten arbetar tillsammans med individen för att hen ska få tillgång till ... Read more Öppet hus med personligt ombud – att möta personer med psykisk ohälsa och hbtqia+identitet

Framtidens familj

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Hur kommer vi definiera begreppet familj i framtiden? Vilka nya krav skapar polyamorösa relationer, familjer med flera mammor/pappor/vuxna som delar på föräldraansvaret och icke-biologiska familjer på framtidens familjelagstiftning? Tillsammans med experter, lekmän och publik skapar vi en interaktiv tankesmedja där vi tillsammans försöker sätta ord på framtidens behov av en reformerad familjelagstiftning.  Medverkande: HBT-Socialdemokrater och ... Read more Framtidens familj

Historisk hbtqia+svit i tre delar: ”Det hände vid Skärsjön”

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Året är 1964; en tid där två älskande inte får leva ut sin fulla passion och sina lustar. En tid där kärlek till den hjärtat vill älska inte anses rätt. Vi befinner oss i ett årtionde där samkönade relationer betraktas som en psykisk sjukdom som går att bota. Johan och Lars arbetar på Västerbergs gård ... Read more Historisk hbtqia+svit i tre delar: ”Det hände vid Skärsjön”

Coming Out In the Corporate World

In English

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

What is it that determines whether you dare coming out to your workplace or not? What factors influence the individual's decision? Can any common denominators be identified between the workplaces where it is easy or difficult to be outside? What is important for the employer to think about and how can they contribute to increasing ... Read more Coming Out In the Corporate World

Är framtiden ljus? Skyddet mot diskriminering i arbetslivet

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Alla vill ha ett inkluderande arbetsliv, ändå vet vi att det krävs ett ständigt arbete för att känna igen kränkande särbehandling och diskriminering. Lagen skyddar anställda mot diskriminering, men hur fungerar det i praktiken på våra arbetsplatser?  Ingen anställd ska behöva utstå hot och trakasserier på sin arbetsplats utifrån diskrimineringsgrunderna, så vad kan facket bidra ... Read more Är framtiden ljus? Skyddet mot diskriminering i arbetslivet

Varför behövs det queera doulor?

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

En doula är en person som du har lärt känna och som stöttar dig emotionellt under graviditet och vid förlossning. De senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att anlita en doula inför förlossningen, men både graviditets- och förlossningsvården är oerhört cisheteronormativ. Nätverket för queera doulor tror att det behövs doulor med queera ... Read more Varför behövs det queera doulor?

Feministiskt Initiativ: Queer Folkbildning

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Feministiskt Initiativ Malmö förklarar begrepp inom hbtqia+ och tar sig an utmaningen att hålla samman alla termer och teorier inom den queera världen för att få den tillgänglig både för queera och utomstående samt intersektionell med fokus på dekolonialitet. 

Syndig, sjuklig, osynlig

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Genom historien har sexuella minoriteter uteslutits ur samhället på olika sätt. Först sågs de som syndare, sedan sade läkarvetenskapen att de var sjuka. Men hur är det idag? Nu när vanliga mataffärer säljer regnbågsflaggor och när storföretag kallar sig queervänliga så är det lätt att tänka att samhällets exkludering av sexuella minoriteter hör till det ... Read more Syndig, sjuklig, osynlig

Personer med funktionsnedsättningars rätt till sin sexualitet och könsuttryck

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Dagligen möter personer som lever med någon form av funktionsnedsättning olika uttryck för funkofobi. Att dessutom vara hbtqia+person och leva med en funktionsnedsättning är en extra dimension av utsatthet som tyvärr tillhör vardagen.  Därför vill vi i Liberalerna Malmö tillsammans med Funktionella liberaler och HBT-Liberaler bjuda in till ett seminarium för att lyfta en i ... Read more Personer med funktionsnedsättningars rätt till sin sexualitet och könsuttryck

I skuggan av Pride: Våld i lesbiska och queera relationer

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

I denna föreläsning presenterar Nicole Ovesen resultat från sin forskning om våld i lesbiska och queera relationer med särskilt fokus på hbtqia+ communityts betydelse för hjälpsökande. Nicole Ovesen har undersökt hur personer som har upplevt våld i en lesbisk eller queer relation har identifierat våldet, hur de har sökt hjälp och hur de har blivit ... Read more I skuggan av Pride: Våld i lesbiska och queera relationer

Binder Selfcare- en workshop

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Den här workshopen vill ge dig en djupare förståelse för vad det innebär att använda binder, hur du kan lindra obehag eller smärta förknippat med din binder och även ge dig information så att du kan navigera en långsiktig relation med din binder, på ett sätt som är rätt för dig.  Ämnen vi kommer att ... Read more Binder Selfcare- en workshop

CARAS: Kink Communities and Research Today

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

In this presentation, CARAS presenters will provide an overview of alt-sex communities -- i.e., kink, leather, BDSM, fetish, related sex work, and consensual non-monogamy (CNM) -- and the historical evolution and current status of research addressing these groups. We will discuss how, for alt-sex groups in the United States in particular, research is related to ... Read more CARAS: Kink Communities and Research Today

Konstutställning med vernissage: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet Malmö bjuder i samarbete med konstnären Andi Malm in er till fotokonstutställningen - Levnadsglada onanister Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få CIS människor att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, CIS-samhället och kroppsnormer. Samtidigt ... Read more Konstutställning med vernissage: På flykt

Samtal om synlighet på arbetsplatsen

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Inkludering på arbetsplatsen är ett vinnande koncept. En medarbetare som känner sig sedd och inkluderad presterar bättre, är mer kreativ och bidrar i större utsträckning med sina kunskaper och erfarenheter. Under samtalets gång kommer vi att beröra frågan om inkludering på arbetsplatsen genom synliggörande. Vad gör vi eller vad kan vi göra som medarbetare för ... Read more Samtal om synlighet på arbetsplatsen

Recurring

Konstutställning: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer. Samtidigt är levnadsglada onanister en blinkning till tidigare världskänd könskonst som sätter här fokus på transpersoners lust, kroppar ... Read more Konstutställning: På flykt

Beyond Gender Gap: Illusion of Inclusion in Sweden and the Nordic countries (part 1)

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Sweden has long been perceived as one of the most progressive countries when it comes to “equality”, and in 2020 Sweden was ranked 1st in the Gender Equality Index. In this session, we will discuss the current state, benefits, and practices of Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB) in Sweden and the Nordics. We will ... Read more Beyond Gender Gap: Illusion of Inclusion in Sweden and the Nordic countries (part 1)

Ingen människa är illegal- ett samtal om flyktingskap ur ett hbtqia+perspektiv

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

I 70 av världens länder är det kriminellt att leva i samkönade relationer. HBTQIA+ personer bestraffas med döden pga deras könsidentitet och sexuella läggning och för många blir flykten deras enda väg för överlevnad. Vad innebär det att leva med konstant hot om våld, trakasserier och förföljelse? Vad innebär det att vara på flykt ur ... Read more Ingen människa är illegal- ett samtal om flyktingskap ur ett hbtqia+perspektiv

“Jag känner mig inte lika älskad som mina vita kompisar”

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Hur är det att vara rasifierad hbtqia+kvinna och icke-binär person i svenska hbtqia+sammanhang idag? Det frågar sig denna masterstudie inom sexologi, och riktar genom 10 intervjuer in sig på hur sexuell identitet och rasifiering verkar i relation till varandra, utifrån teorier om ras, svensk exceptionalism och homonationalism. Resultaten visar på både inkludering och exkludering utifrån ... Read more “Jag känner mig inte lika älskad som mina vita kompisar”

Funktionsstödsförvaltningens arbete – relationer, identitet och sexualitet

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Malmö stads funktionsstödsförvaltning ansvarar för stöd och service till personer med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. På Pride House är du välkommen att lyssna på och ta del av information om pågående forskning inom förvaltningen kring samtycke, gränsdragningar och sexuella övergrepp utifrån hbtqia+perspektiv. Vi kommer också att få inblick i hur förvaltningen arbetar främjande med ... Read more Funktionsstödsförvaltningens arbete – relationer, identitet och sexualitet

Hur osynliggörs rasifierade hbtqia+personer i hbtqia+sammanhang?

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vi pratar ofta om majoritetssamhällets diskriminering mot hbtqia+personer -men hur ser det ut i hbtqia+sammanhang? Vilka synliggörs, vilka tar plats, och vilka koncept och ideal framhävs som viktiga? För många rasifierade hbtqia+personer kan hbtqia+sammanhang bli till en plats där personer med minoritetserfarenhet osynliggörs, som om de inte finns. Det händer också att hbtqia+personer och rasifierade ... Read more Hur osynliggörs rasifierade hbtqia+personer i hbtqia+sammanhang?

Between Pinkwash and Purity: Pride Parades, Corporate Collaboration and Politics of Relationality

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

This lecture explores the following preliminary research question: “What critical potential does pride collaboration with non-LGBT+ organisations produce, and with what implications for criticisms of commercialisation, pinkwashing, and rainbow capitalism?” Jannickʼs work is part of the larger research project ‘Beyond Pinkwash: Pride Parades and Integrative Civil Religionʼ, financed by The Independent Research Fund Denmark, with ... Read more Between Pinkwash and Purity: Pride Parades, Corporate Collaboration and Politics of Relationality

Digitala filterlösningar och dess påverkan på hbtqia+ungdomar

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Digitala filter lyfts ofta fram som en lösning för barn och unga när till exempel porrfilter ses som ett hot, problem eller patriarkalt uttryck. Under den här workshopen visar vi hur resultatet blir det motsatta. Debatten kring digitala lösningar för att begränsa tillgänglig information på internet har vuxit de senaste åren. Namninsamlingar skapas och debattartiklar ... Read more Digitala filterlösningar och dess påverkan på hbtqia+ungdomar

Beyond Gender Gap: Addressing intersectionality in Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (Part 2)

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

How are organisations in various sectors in Sweden addressing intersectionality in their work settings? Representatives from private and public sectors as well as NGOs will share their views on the implementation of Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB) beyond gender gap / gender pay gap, initiative on LGBTQIA+ inclusion, and the impact it has on ... Read more Beyond Gender Gap: Addressing intersectionality in Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (Part 2)

Destroying amatonormativity – an aromantic perspective

In English

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Amatonormativity is a social construct implying that a single, monogamous, romantic relationship should be central to everyone's lives. This workshop will explain the history of amatonormativity and its influence on our everyday lives, clarify how it's harmful to everyone, and how we can move beyond it. The workshop will also provide an introduction to the ... Read more Destroying amatonormativity – an aromantic perspective

Structural Issues After Getting Asylum – Jobs, Language and High Suicide Rates

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

RFSL Newcomers will raise an issue that we believe is not discussed enough in civil society. Once LGBTQIA+ refugees are granted asylum in Sweden, they face a new set of structural discrimination while job-seeking, finding  accommodation, learning language and in regards to legal matters. In this transitionary period the assistance received from the state is ... Read more Structural Issues After Getting Asylum – Jobs, Language and High Suicide Rates

Bar Grön; HBTQI-personers psykiska hälsa och välmående

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Hur kan HBTQI-personers psykiska hälsa och välmående förbättras? Vilken politik behövs för att göra situationen bättre? Medverkande: Kami Petersen (toppkandidat till regionfullmäktige för Miljöpartiet i Malmö), Louise Arndt (ledamot av psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne för Miljöpartiet), Elisabet Nidsjö (psykolog och verksamhetsledare på RFSL Rådgivningen Skåne) Var: Scandic, Pridebaren

Workshop Beyond Binaries: Identity and Sexuality

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

How do we assign labels to our complex experiences of identity? In this interactive program, we explore the landscape of sexuality, conduct a thought-provoking anonymous survey of those present, and look together at the data. How do we identify, privately and publicly? Where do we locate ourselves on sexuality and gender continua? How old were ... Read more Workshop Beyond Binaries: Identity and Sexuality

Drag herstory & meet the queens

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Följ med på en resa genom drag-historien samtidigt som vi fascineras, förfäras och förförs av drag-scenen och inte minst dragens förutsättningar i olika delar av världen. Du får även träffa några av svenska Drag Academy's drag-experter, kända ansikten från RuPauls Drag Race, Canada Drag Race och Drag Race Holland som medverkar via Zoom.

Recurring

The Quiz that’ll make u jizz, med Gumsefittan!

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

"En kraftig vagelina med en personlighet som kallas skina, direkt från Nydala till er stora ära, Gumsefittan är här för att lära!" Den 7 - 8/7 kommer Gumsefittan att hålla i quiz på Pridebaren på Scandic Triangeln Malmö som ni inte får missa! Ta en drink, eller tio, i baren och kom och häng!

(DJ) Soleil Camara

Fest & bar

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Soleil Camara is a multi-faceted artist, from Malmö, Sweden, bringing together the audible and the visual. You can hear him produce flips, remixes and originals under his alias Soleil Camara. Genres such as Future Beats, Lounge, hip hop, soultronic and alternative edm are some of the many genres where Soleil finds his inspiration as he ... Read more (DJ) Soleil Camara

Recurring

Konstutställning: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer. Samtidigt är levnadsglada onanister en blinkning till tidigare världskänd könskonst som sätter här fokus på transpersoners lust, kroppar ... Read more Konstutställning: På flykt

Pinkwashing: Corporate participation in LGBTQIA+ movements

In English

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

This panel talk addresses the subject of pinkwashing and what it means in a broader international context. In what ways will it be possible to put pressure on companies and states across borders to make them live up to promises of solidarity and not just wave the rainbow flag as an empty gesture? Representatives from ... Read more Pinkwashing: Corporate participation in LGBTQIA+ movements

Vår hälsa, en mänsklig rättighet

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Det är en frihet och privilegie att ha en god hälsa! Den psykisk ohälsan är en verklighet inom HBTQIA+ communityt. Hur kan Sverige bli bättre på att förebygga den psykiska ohälsan bland HBTQIA+ personer? Hur ser tillgängligheten ut avseende adekvat vård till de som behöver det? Vilka förändringar och förbättringar behövs? Vilka steg är viktigast ... Read more Vår hälsa, en mänsklig rättighet

Improving Queer Representation in Games

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Welcome to a round table discussion about improving queer representation in games! During this panel employees from Massive Entertainment and Ubisoft Stockholm will talk about how we create inclusive characters and content. We will bring up good examples of inclusive games and discuss how game developers can create safe social spaces in games for queer ... Read more Improving Queer Representation in Games

HBTQAI+ i skolan – en skola för alla

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Centerpartiet i Malmö anordnar ett panelsamtal på ämnet "HBTQAI+ i skolan - en skola för alla". Vårt mål är att föra samtalet vidare med en ambition att uppnå en skola för alla. I panelsamtalet har vi bjudit in en representant från elevhälsoteamet, Anton Sauer (gruppledare för Centerpartiet i Malmö) och Elias Fjellander (ordförande för RFSL Ungdom). Vi hoppas ... Read more HBTQAI+ i skolan – en skola för alla

Ett samtal om boken “Queera historier från Malmö”

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

I boken ”Queera historier från Malmö” samlas kompletterande och ibland motstridiga berättelser om hbtqia+personers liv, kamp och aktivism i Malmö de senaste 130 åren. I ett samtal med utgångspunkt i  boken möts redaktören Matilda Svensson Chowdhury (forskare Malmö universitet), Rena Baledi (aktivist i SQI, Swedish Queer Initiative), Jack Lukkerz (doktorand, Örebro universitet) och Petra Mölstad ... Read more Ett samtal om boken “Queera historier från Malmö”

Kommundebatt

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Malmö Pride och RFSL Malmö presenterar Kommundebatten mellan partierna i kommunfullmäktige! Hur ser det långsiktiga arbetet ut i kommunfullmäktiges partier i hbtqia+frågor som rör skola, äldreomsorg och andra områden under kommunens ansvar? Hur ser partierna på civilsamhällets roll i Malmö? Vilka satsningar har gjorts, och vilka förändringar ämnar partierna i kommunfullmäktige att genomföra för att ... Read more Kommundebatt

Workshop kortfilm (del 1): Samtal om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Träffa klimaträttviserörelsen för en serie workshops om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa. Vi belyser hur det ”maskulina” ofta eftersträvas som ideal och förebild i vårt samhälle och hur detta påverkar oss alla oavsett könsidentitet och får konsekvenser för klimatet. Vi bygger vidare på samtalen genom att undersöka satirfilm som litterärt uttryckssätt med målet att väcka engagemang. Vårt ... Read more Workshop kortfilm (del 1): Samtal om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa

Poetry Slam: Express yourself – Din röst, ditt uttryck

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Varmt välkommen till PoetrySlam - Express yourself! Här ges du möjlighet att i ett tryggt rum att höja din röst genom att på olika sätt uttrycka dina tankar och känslor kopplat till pride! Du är fri att göra dina poetiska tolkningar - se inga gränser utan möjligheter. Poetry Slam är en konstform där det skrivna ... Read more Poetry Slam: Express yourself – Din röst, ditt uttryck

How do international media portray the war in Ukraine? The queer perspective

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

In the current post-truth era emotions are more important than the facts, and media coverage of the Russian-Ukrainian war shows it clearly. People want to see victims, divide everything into black and white, or desperately look for “good Russians” or “Ukrainian Nazis”. Russian propaganda continues to spread throughout Europe, and sometimes it is really hard ... Read more How do international media portray the war in Ukraine? The queer perspective

Sex & the Saga with Friends

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

I en helt unik, fantabulös, snuskigt rolig tappning får du möta den strålande Saga Becker i en talkshow under Pride. I dagarna tre kommer hon att intervjua sina vänner: hbtqia+personer som har många tankar, känslor, åsikter och kunskaper kring sex, relationer, litteratur, politik och som inte är rädda för att uttrycka dessa. Vill du höra ... Read more Sex & the Saga with Friends

Workshop kortfilm (del 2): Skapa kortfilm på temat satir, maskulinitetsnormer och klimaträttvisa Jordens vänner

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Träffa klimaträttviserörelsen för en serie workshops om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa. Vi belyser hur det ”maskulina” ofta eftersträvas som ideal och förebild i vårt samhälle och hur detta påverkar oss alla oavsett könsidentitet och får konsekvenser för klimatet. Vi bygger vidare på samtalen genom att undersöka satirfilm som litterärt uttryckssätt med målet att väcka engagemang. Vårt ... Read more Workshop kortfilm (del 2): Skapa kortfilm på temat satir, maskulinitetsnormer och klimaträttvisa Jordens vänner

“Transdebatten” – Ett demokratiproblem

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Under de senaste åren har det pågått många debatter om allt från den könsbekräftande vården till användandet av rätt pronomen i skolan. 2019 blev barnkonventionen lag i Sverige. En viktig del i konventionen är att barn och ungdomar ska ha inflytande i frågor som rör dem själva, och att de ska ha rätt att uttrycka ... Read more “Transdebatten” – Ett demokratiproblem

Transdebatten – Ett demokratiproblem

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Panelsamtal: Under det senaste åren har det pågått många debatter om alltifrån den könsbekräftande vården till användandet av rätt pronomen i skolan. 2019 blev barnkonventionen lag i Sverige. En viktig del i konventionen är att barn och ungdomar ska ha inflytande i frågor som rör dem själva, och också att de ska ha rätt att ... Read more Transdebatten – Ett demokratiproblem

Recurring

The Quiz that’ll make u jizz, med Gumsefittan!

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

"En kraftig vagelina med en personlighet som kallas skina, direkt från Nydala till er stora ära, Gumsefittan är här för att lära!" Den 7 - 8/7 kommer Gumsefittan att hålla i quiz på Pridebaren på Scandic Triangeln Malmö som ni inte får missa! Ta en drink, eller tio, i baren och kom och häng!

Recurring

Konstutställning: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer. Samtidigt är levnadsglada onanister en blinkning till tidigare världskänd könskonst som sätter här fokus på transpersoners lust, kroppar ... Read more Konstutställning: På flykt

Lesbisk Brunch & samtal om queer organisering på landsbygden

Fest & bar

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Lesbisk Makt & Queer Girls Malmö bjuder in till lesbisk frukost! Tillsammans laddar vi upp inför paraden! Under frukosten kommer vi ha ett samtal om queer organisering på landsbygden. Medverkande: Sofia Skoglund från Lesbisk Plats   Frank Berglund eller Mayson Joacimsbarn Persson från Youth 2030 Elias Fjellander från RFSL Ungdom  Ulrika Westerlund, sakkunnig inom hbtqia+frågor 

Workshop kortfilm (del 3): Dela erfarenheter och se varandras kortfilmer

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Träffa klimaträttviserörelsen för en serie workshops om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa. Vi belyser hur det ”maskulina” ofta eftersträvas som ideal och förebild i vårt samhälle och hur detta påverkar oss alla oavsett könsidentitet och får konsekvenser för klimatet. Vi bygger vidare på samtalen genom att undersöka satirfilm som litterärt uttryckssätt med målet att väcka engagemang. Vårt ... Read more Workshop kortfilm (del 3): Dela erfarenheter och se varandras kortfilmer

“Swedish Anti-Gender Movements”: Hur ser det organiserade HBTQI-motståndet i Sverige och Europa ut?

Föreläsningar & panelsamtal

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Välkommen på ett seminarium om det allt växande organiserade HBTQI-motståndet i Sverige och Europa. I seminariet presenterar och samtalar Alice Bah Kuhnke och Ulrika Westerlund tillsammans med Hans Linde om hur rörelsen är organiserad, vilka taktiker den använder sig av och rädslan den livnär sig på. Seminariet tar avstamp i den rapport Ulrika Westerlund tagit ... Read more “Swedish Anti-Gender Movements”: Hur ser det organiserade HBTQI-motståndet i Sverige och Europa ut?

(DJ) Rebecka Sekelius

Fest & bar

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Kom på queert barhäng under lördagskvällen! Rebecka Sekelius och Ebba Haidl DJ:ar denna kväll med lounge beats i Pridebaren på Scandic Triangeln.

Recurring

Konstutställning: På flykt

Kultur

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer. Samtidigt är levnadsglada onanister en blinkning till tidigare världskänd könskonst som sätter här fokus på transpersoners lust, kroppar ... Read more Konstutställning: På flykt

Var finns pengarna?

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Trenden kring projektstyrda bidrag ökar. Är det ett sätt för offentliga myndigheter att effektivisera sitt arbete att uppnå politiskt motiverade mål? Hur begränsas och påverkas civilsamhällets verksamheter i sitt arbete och hur påverkas hbtqia+organisationers möjligheter att verka för hållbar förändring?  Malmö Ideella modererar  Learning 2

Regnbågsblod

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Centerpartiet i Malmö anordnar ett panelsamtal på ämnet "Regnbågsblod". Vårt mål är att föra samtalet vidare med en ambition att en dag uppnå jämlik blodgivning utan diskriminering. I panelsamtalet har vi bjudit in en representant från Regnbågshjärtan, Charlotte Bossen (förbundsstyrelseledamot för Centerkvinnorna), Noaks Ark och Positiva Gruppen. Vi hoppas att många av er har möjlighet att närvara och bidra till ... Read more Regnbågsblod

Diskrimineringen fortsätter – från flykt till uppehållstillstånd

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Att fly sitt hemland i rädsla för sitt liv på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet är något som ingen människa ska behöva utsättas för. Att sedan komma till ett land, till exempel  Sverige, och inse att diskrimineringen fortsätter även här, är en fruktansvärd kränkning av en människas rätt till ett värdigt liv. Läkare ... Read more Diskrimineringen fortsätter – från flykt till uppehållstillstånd

Hbtqia+politiken i ett nytt Europa

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Europa har det senaste året genomgått stora utmaningar, både inom EU och utanför EU. Kriget i Ukraina, årets valvinst för ungerska Viktor Orbán, och fjolårets för polska Andrzej Duda.Hur ser politiken för hbtqia+, minoriteter och mänskliga rättigheter ut i ett EU där framgången fortsatt är tydlig för högerpopulistiska partier, och där ett pågående krig i ... Read more Hbtqia+politiken i ett nytt Europa

En transidentitet är inget tåg – ett samtal med, inte om.

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Hösten 2021 visades uppdrag gransknings uppmärksammade program “Tranståget och tonårsflickorna”, detta blev starten på en hektisk och stundtals osaklig debatt kring transvårde, inte kring dess brister utan främst kring dess legitimitet. Transvården och transpersoners rätt till stöd ifrågasatts både bland forskare, anhöriga och journalister.Men ett perspektiv saknas nästan helt; de berörda personerna. Hur ser transpersoner ... Read more En transidentitet är inget tåg – ett samtal med, inte om.

In med hbtqi-ungdomar i politiken!

Pride House

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö, skåne

Unga hbtqi-ungdomar är den grupp av ungdomar som är mest engagerade, enligt MUCF. Ändå finns det för få möjligheter för unga att påverka politiskt, och glappet mellan politiken och unga ökar. Unga mellan 18-24 år är den mest underrepresenterade åldersgruppen på alla politiska nivåer. Detta är ett demokratiproblem. En diskussion om hur vuxna kan skapa ... Read more In med hbtqi-ungdomar i politiken!