Tillgänglighet/Accessibility

Tillgänglighet

Alla rum i Pride House, Youth Pride och barnområdet är rullstolsanpassade. Har du frågor eller behov av annan tillgänglighetsanpassning hör av dig till wito@malmopride.com, så ska vi göra vårt bästa för att ordna anpassning. Märk mejlet Accessibility.

Om du vill boka en rullstolsplats på läktaren till paraden 12/8 kontakta wito@malmopride.com

Panora, Inkonst, Funnys Äventyr (om du har ledsagare går den gratis), Plan B, Skånes Dansteater, Moriskan, S:t Johanneskyrkan, Malmö Stadsarkiv och Malmö Opera är alla tillgängliga för rullstol. De flesta delar av Malmö Museer är tillgänglighetsanpassade. För mer detaljerad information se deras hemsida. För andra externa parter hänvisar vi till deras hemsida och kontaktinformation. 

För att veta vad som gäller i Köpenhamn klicka på länken: Tillgänglighet

 

Accessibility

All rooms in Pride House, Youth Pride and The children’s area are wheelchair accessible. If you have questions about accessibility or have other needs for adjustments, please contact wito@malmopride.com, and we will try our best to arrange accessibility. Mark the email with Accessibility.

If you want to book a place for a wheelchair in the Opening Parade 12/8 please contact wito@malmopride.com.

Panora, Inkonst, Funnys Äventyr, Plan B, Skånes Dansteater, Moriskan, S:t Johns Church, Malmö Stadsarkiv and Malmö Opera are all accessible for wheelchair. Most part of Malmö Museer is wheelchair accessible, for more detailed information see their webpage. For other venues, we refer to their webpages and contacts for information.

For information about accessibility in Copenhagen: Accessibility