Sponsring – WorldPride

Stöd oss i kampen för jämlikhet och rättvisa!

Vill du eller ditt företag sponsra världens största kamp och världens bästa firande för HBTQIA+-personer? Då är det dags att ta kontakt med oss nu! Vi närmar oss med stormsteg det som kommer bli Malmös och Köpenhamns största och stoltaste evenemang genom tiderna och självklart vill vi att du och ditt företag ska vara en del av detta.

Copenhagen 2021 är ett gemensamt firande av WorldPride och EuroGames, med elva dagar av sport, konst och kultur, mänskliga rättigheter och pride i Malmö och Köpenhamn 12-22 augusti 2021.

Vårt tema är #YouAreIncluded och genom detta kommer vi att visa både besökare och deltagare att jämlikhet för HBTQIA+ personer förbättrar allas liv och erfarenheter. Deltagare kan hålla sin partners hand när de går genom våra städer, spela sport med människor av samma kön eller andra kön, stå upp för mänskliga rättigheter och jämlikhet, och ta del av ett brett spektrum av kulturella och sociala aktiviteter.

Vår påverkan kommer att nå långt utöver de elva dagarna för evenemanget, och vi kommer att se till att Malmö och Köpenhamn är känt globalt som resmålen för HBTQIA + resenärer, ett sammanhang där de är fria att älska och leva hur de än vill. Sättet vi väljer att stå upp för HBTQIA+ personer kommer att förändra hur vi fortsätter att arbeta för jämlikhet världen över under många år framöver.

Förmåner som kan ingå i samarbetskontraktet

 • Blir berättigad till att använda ert företagsnamn som partners för Copenhagen 2021, WorldPride och EuroGames.
 • Blir berättigad till att använda den officiella loggan för Copenhagen 2021 online i kommersiellt syfte.
 • Blir berättigad till att använda den officiella loggan för Copenhagen 2021 i tryckt material i kommersiellt syfte.
 • Logga för ´Samarbetspartners och Sponsor’ sida hittar ni här:  copenhagen2021.com/sponsors-partners/
 • Blir berättigad till att ha företagets hemsida kopplade till com/sponsors-partners/[and www.malmopride.com] där information om hur företag i samarbete engagerar sig i pride och hur ert företag arbetar med inkludering och mångfald internt och externt.
 • Blir berättigad till att länka till Copenhagen 2021 – WorldPride and EuroGames när ni delar poster på med ert företagsnamn på sociala medier.
 • Blir berättigad till att göra reklam via (ClearChannels) i Malmö.
 • Möjlighet att delta i podcasten: ”YouAreIncluded”
 • Möjlighet att delta i WorldPride Paraden i Malmö
 • Få upp till 10 biljetter till ”the Summit on Refugees, Borders and Immigration” som hålls i Malmö den 20 augusti 2021
 • Ha ett stånd på WorldPride House (Malmö Live) 12–22 augusti
 • Möjlighet att presentera ett event eller artist under WorldPride från den 12-22 augusti
 • Få tillgång till digitalt utbildningsmaterialet

För mer information kontakta: anna@malmopride.com

Vad innebär det att sponsra WorldPride

För att sponsra oss behöver ni stå bakom vår värdegrund: Malmö Prides värdgrund


Support us in the fight for justice and equality!

Would you or your company like to sponsor the biggest fight for – and the biggest celebration of LGBTIQA+-people in the world? Great! Don’t hesitate, get in contact with us now! Malmö and Copenhagen will host the most amazing and the most sparkling event of all time and we want you and your company to be part of it.

Copenhagen 2021 is a joint celebration of WorldPride and EuroGames, with eleven days of sports, art and culture, human rights and pride in Malmö and Copenhagen 12-22 August 2021.

Our theme is #YouAreIncluded and through this we will show both visitors and participants that equality for LGBTQIA + people improves everyone’s lives and experiences. Participants can hold their partner’s hand as they walk through our cities, play sports with people of the same or different sex, stand up for human rights and equality, and take part in a wide range of cultural and social activities.

Our impact will reach far beyond the eleven days of the event, and we will ensure that Malmö and Copenhagen are known globally as destinations for LGBTQIA + travelers, a context where they are free to love and live however they want. The way we choose to stand up for LGBTQIA + people will change how we continue to work for equality around the world for many years to come.

Things that can be included in the contract

 • Legal rights to promote Company Name as PARTNER of Copenhagen 2021 – WorldPride and EuroGames
 • Legal rights to use official Copenhagen 2021 logo online for communication purposes
 • Legal rights to use official Copenhagen 2021 logo for print for communication purpose
 • Logo on the ‘Partners and Sponsors’ page at copenhagen2021.com/sponsors-partners/
 • Own subpage at copenhagen2021.com/sponsors-partners/ [and www.malmopride.com] informing how Company Name engages in pride and how you work with inclusion and diversity internally and externally
 • social media sharings of messages linked to Copenhagen 2021 – WorldPride and EuroGames and Company Name’s work with pride and inclusion
 • Advertisement spots (ClearChannel) in Malmö
 • Opportunity to participate in a podcast: ”YouAreIncluded”
 • Opportunity to participate in the WorldPride Parade in Malmö
 • Up to 10 tickets to the Summit on Refugees, Borders and Immigration on 20 August 2021
 • Stand at WorldPride House (Malmö Live) from 12 to 22 August 2021
 • Opportunity to introduce an event/artist during WorldPride from 12 to 22 August 2021
 • Access to digital educational materials

For more information contact: anna@malmopride.com

What does it mean to sponsor WorldPride

To sponsor us you need to agree on our values: Malmö Prides values

 

Stolta sponsorer