fbpx

Sponsring

Stöd oss i kampen för jämlikhet och rättvisa!

Vill du eller ditt företag sponsra Malmös Pride i kampen för alla människors lika värde? Då är det dags att ta kontakt med oss nu! Festivalen går av stapeln den 6 juli och självklart vill vi att du och ditt företag ska vara en del av detta.

Förmåner som kan ingå i samarbetskontraktet

Klicka på länken för att ingå samarbete

För mer information kontakta: info@malmopride.com

 

För att sponsra oss behöver ni stå bakom vår värdegrund: Malmö Prides värdgrund


Support us in the fight for justice and equality!

Would you or your company like to sponsor Malmö Prides fight for equality? Great! Don’t hesitate, get in contact with us now!

Things that can be included in the contract

Click the link to enter partnership

For more information contact: info@malmopride.com

 

To sponsor us you need to agree on our values: Malmö Prides values