Panelsamtal: Det osynliga våldet?

Den dominerande förklaringsmodellen kring våld i nära relationer utgår från könsmaktsperspektivet. Vad får den för konsekvenser för enskilda och samhället? Hur påverkas insatser och uppfattningar kring våldsutsatta våldsutövare?

Vice ordförande Psykiatri-nämnden Region Skåne Charlotte Bossen, Familjerådgivare Malmö Stad Karin Wulff, forskare Lunds universitet Tove Lundberg, Kurator RFSL Rådgivningen Skåne Hanna Thomé och Moderator Heidi Avellan.