Nyheter

 

Seven women to host Human Right Forum at Copenhagen 2021 WorldPride and EuroGames

Copenhagen 2021 has today announced the seven women who will host the Human Rights Forum taking place in Copenhagen and Malmö in August. All are global leaders in politics, human rights and civil society with impressive and inspiring track records on LGBTI+ equality.

Director of Human Rights for Copenhagen 2021, Aron Le Fèvre, said

“We are proud to announce our diverse line up of official hosts for the different events. A diverse group of feminist leaders working for LGBTI+ equality at home and abroad in different areas of inclusion. We cannot wait to welcome all of them on our different stages and we are looking forward having activists and human rights defenders from across the world with us physically and digitally.”

.

Karen Ellemann, Member and Deputy Speaker of the Danish Parliament will be master of ceremonies at the Official Opening of the Human Rights Forumtaking place at UN City.

Terry Reintke, Member of the European Parliament and Co-President of the LGBTI Intergroup and Lady Phyll Opoku-Gyimah, founder of UK Black Pride and Executive Director of the Kaleidoscope Trust, will co-host the opening plenary of the Human Rights Conference.

Sara Louise Muhr, Professor at Copenhagen Business School, will host theWorkplace Inclusion Day.

Alice Bah Kuhnke, Member of the European Parliament and Ulrika Westerlund, Project Leader at the Swedish Agency for Youth and Civil Society, will co-host the Refugees, Borders & Immigration Summit.

Ulrike Lunacek, former Vice President of the European Parliament, will host the Sports Leader Conference and also be master of ceremonies at theInterparliamentary Plenary Assembly at Christiansborg Palace.

Commenting on the announcement, Lady Phyll Opoku-Gyimah said:

”It is an honour to join the Human Rights Conference and claim space for a vibrant and impactful community of LGBTI+ Black people and people of colour around the world. Our communities have been some of those most adversely impacted by COVID19, and our voices and experiences continue to be deprioritised and devalued as we fight for a future that is free, safe and equal for LGBTI+ people everywhere. I feel encouraged and emboldened by the tremendous work taking place across the world, and am delighted to participate in this space as a leader, and as someone who lives, breathes and loves in the world at a time when there is so much to do for the future we all deserve.”

Alice Bah Kuhnke MEP said:

”LGBTI+ refugees are some of the world’s most vulnerable persons. As an elected politician it is my duty to listen to their stories. The Refugees, Borders & Immigration Summit is a fantastic opportunity to listen and learn, but also to pave the way to move forward.”

Ulrike Lunacek said:

”It is a great honour and it will be a very special pleasure for me to be the master of ceremonies for the Interparliamentary Plenary Assembly where more than 200 parliamentarians from all over the world will be joining – physically and virtually – to discuss how elected representatives can and will move legislation and visibility of LGBTI+ people forward, together with civil society, in a world where a backlash against people on behalf of their sexual orientation and gender identity is gaining momentum. Our conviction that ’it is normal to be different’, that respect and acceptance of diversity are at the core of thriving and empowering democratic societies, however, makes us stronger.”

”Our task as elected representatives of citizens is to make sure that legislation and the judiciary as well as the social, economic, ecological and cultural setup of our societies reflect, support and enhance diversity. I am sure the Interparliamentary Plenary Assembly will be a thriving and thrilling event which everyone will leave knowing what to do as their next step to make the world a better place for everyone!”

.

A full agenda for all Human Rights Forum events will be published in the coming weeks. Scholarships are available to help activists and human rights defenders from EU countries to attend the Human Rights Forum.

COVID19 security measures will be in place during all Copenhagen 2021 events. Read more.

 

————————————————————————————————–

 

WorldPride och EuroGames i Malmö i nytt format

Med mindre än 90 dagar kvar till Copenhagen 2021 – WorldPride och EuroGames fortsätter arbetet med ett evenemang som är anpassat efter rådande omständigheter. Det betyder bland annat att inga scenakter kommer kunna erbjudas. Format och innehåll kommer att erbjudas digitalt, men också fysiskt i den skala det är möjligt. Även paraden kommer att arbetas om och manifesteras på annat sätt.

Malmö stad har höga ambitioner om att vara en öppen och inkluderande stad och om att stärka engagemanget för och kunskaperna om hbtqi-personers förutsättningar bland de som bor och verkar i och besöker Malmö. Vi befinner oss dock fortfarande i ett läge med covid-19 där smittspridningen är hög och där restriktionerna styr förutsättningarna för vilket anpassat evenemang av WorldPride och EuroGames som kan genomföras den 12-22 augusti.

-Vi har länge arbetat med att skapa ett fantastiskt internationellt evenemang med målbilden att besökare från hela världen ska få uppleva WorldPride och EuroGames i Malmö. Nu gör pandemin att vi inte kan ses på det sätt vi tänkt oss, men genom att digitalisera ett större utbud kan ännu fler delta i evenemanget. Tillsammans med Malmö Pride har Malmö stad ett nära samarbete och en samsyn i att genomföra WorldPride och EuroGames så att restriktionerna följs, säger Johan Hermansson, fritidsdirektör och ordförande i Malmö stads styrgrupp för WorldPride och EuroGames.

WorldPride House blir hjärtat i Malmö

WorldPride House blir evenemangets hjärta i Malmö. Genom att skapa en trygg plats med högt i tak där frågor får ett sammanhang kan olika perspektiv på hbtqi stärkas och breddas. Detta sker genom föreläsningar, workshops, debatter, seminarier, konferenser och andra programpunkter där frågor som rör målgruppens erfarenheter, livsvillkor och förutsättningar hamnar i centrum.

– Pandemin och dess konsekvenser har slagit hårt mot grupper som inte tillhör majoritetssamhället och innebär en kris för mänskliga rättigheter och hbtqia+ -personers rättigheter globalt, men även i Sverige. Därför har behovet av att lyfta de här frågorna blivit ännu större, säger Anna Tenfält, Malmö Prides projektledare för WorldPride.

Målet med Pride House är att skapa innehåll som kan ligga till grund för fortsatt kunskapsspridning långt efter att WorldPride och EuroGames är slut för att försäkra oss om den långsiktiga och hållbara förändring som behövs.

Spår i WorldPride House

 • Mänskliga rättigheter
 • Politik och juridik
 • Arbetsliv
 • Akademi och skola
 • Ekonomi och näringsliv
 • Hälsa
 • Sexualitet, identitet och relationer
 • Kultur
 • Sport och fritid

EuroGames och Inclusive Sports Forum

I den händelse det inte är möjligt att genomföra planerade idrottsturneringar i EuroGames (om amatöridrottsturneringar inte är tillåtna) kommer Malmö stad fortfarande att erbjuda aktiviteter på stadionområdet.

-Programmet för EuroGames innehåller också föreläsningar, panelsamtal och andra kunskaps- och intresseevenemang som kommer att erbjudas digitalt. Dessa aktiviteter går under namnet “Inclusive Sports Forum”, säger Camilla Friberg Ekelund, projektledare för EuroGames på fritidsförvaltningen.

Malmö stads ambition

Med WorldPride och EuroGames får Malmö möjlighet att utveckla arbetet med att öka kunskapen om hbtqi-frågorna. Evenemanget ska glädja Malmöbor, attrahera besökare i den mån besökare är möjligt och inkludera stadens förenings- och näringsliv. WorldPride och EuroGames ska manifestera att Malmö är en öppen, levande och inkluderande stad och att Sverige är ett demokratiskt och öppet land. Malmö är och ska vara en trygg stad för hbtqi-personer att bo och verka i.

Mer info


Final adjustments to WorldPride and EuroGames in Malmö

With less than 100 days to go, the final adjustments to Copenhagen 2021 – WorldPride and EuroGames in Malmö have been made.

These adjustments are based on the current COVID-19 regulations in Sweden and entail that the program will be offered both in digital and physical form.

“We have worked together for a long time now to create a fantastic, international event and to welcome visitors and participants from all over the world to Malmö to experience WorldPride and EuroGames. Due to the pandemic, we are not able to meet as we had hoped to. But by making more events digitally available, more can participate. The city of Malmö works closely together with Malmö Pride and we share common ground in how to execute WorldPride and EuroGames following the regulations,” says Johan Hermansson, head of WorldPride and EuroGames steering committee of Malmö stad.

According to Swedish authorities, the restrictions will be eased during summer which is good news for all our visitors that we welcome to Malmö. Modifications to produce and provide a safe event are:

 • All main stages and the Opening Pride parade are cancelled in their traditional format.
 • The program will be spread out to different venues.
 • The program will be digitalized and broadcasted, according to the digital plan of Copenhagen 2021.
 • To reduce crowds and queuing, a ticket system as well as scheduled time slots to enter venues will be set up. The app will provide more information about possible entry fees for events.
 • EuroGames will add activities like workshops and lectures about inclusive sports and health. As well as the possibility to try out different sports on location.

City of Malmö follows governmental regulations in Sweden

These decisions have not been taken easily. Everyone has been affected by the pandemic and everyone must act to take safety measures. The project organization in Malmö fully supports and agrees with the decision by the Swedish Government to re-open step by step. The pressure the Swedish health service is under needs to be eased, to ensure health and safety for everyone. We are grateful to be able to arrange WorldPride and EuroGames during a pandemic, a time which we consider especially important to set LGBTQI+ rights on the agenda. The program will be diverse and engaging, taking up LGBTQI+ issues to move social sustainability forward.

“We choose to change the format to be able to offer a solid and engaging program. Visitors and audiences are welcome to where we can offer it. The program will also be digitalized. By broaden the digital program we will reach even more, especially those who ca not come to Malmö,” says Anna Tenfält, project manager for WorldPride in Malmö.

WorldPride House – the heart of Copenhagen 2021 in Malmö

WorldPride House is the heart of Copenhagen 2021 in Malmö. By creating a safe space where different perspectives on LGBTQI+ issues will be broadened and strengthened. This comes to life by lectures, workshops, debates, seminars and more, targeting issues concerning the living conditions of LGBTQI+ people.

“The pandemic has struck hard against people that are not a part of the majority society. It is a crisis for human rights and LGBTQIA+ people’s rights globally as well as in Sweden. The need to address these questions became even more urgent,” says Anna Tenfält.

The goal of WorldPride House is to create a platform to provide continuous knowledge even after Copenhagen 2021, to ensure the long-term change that is needed.

Main topics of WorldPride House

 • Human Rights
 • Politics and law
 • Work life
 • Academy
 • Business and economy
 • Health sexuality, identity and relations
 • Culture
 • Sports and leisure

 

EuroGames

There will be further announcements regarding sports event in Sweden and more information on how that may affect EuroGames will be announced soon. Several different activities will be offered at the Stadium District in Malmö, as planned.

“The EuroGames program contains lectures, panel talks and other activities that will be broadcast. These activities are part of the Inclusive Sports Forum,” says Camilla Friberg Ekelund, project manager for EuroGames in Malmö.

Moving forward to more diversity

The city of Malmö has high ambitions to be an open and inclusive city. The aim is to broaden and strengthen the knowledge about LGBTI+ issues and living conditions among citizens and visitors. This continues to be the goal by engaging businesses, culture venues and organisations and sports associations. We will deliver a long awaited and truly amazing WorldPride and EuroGames event.

More info: