Newsletter

Tack för en fantastik festival! 

Årets festival var storslagen, efter flera år präglade av restriktioner kunde vi äntligen samlas fysiskt för fantastiska föreläsningar och workshops, svettas på dansgolv och marschera genom Malmö i Malmös Prideparad – som i år slog rekord med 8000 deltagare och totalt 20 000 människor ute på stadens gator! Wow!

Två veckor har gått och vi har knappt hunnit hämta andan och bearbetat hur underbar årets festival var. Vi vill tacka alla fantastiska medlemmar som möjliggör vårt arbete för att sprida kunskap och stå upp för allas vår rätt till att leva ett gott liv på våra egna villkor. Från oss till er – stort tack.

 

Blickarna framåt

Redan nu vänder vi blickarna framåt, mot nästkommande år – vilka lärdomar tar vi med oss och vilka drömmar har vi för framtiden? Här kommer våra medlemmar in.

Styrelsen har visionen av en höst och vinter fylld med medlemsmöten där våra medlemmar har chansen att engagera sig och vara med att forma organisationens arbete. Håll ett öga på mejlkorgen – styrelsen hoppas på att bjuda in er till höstens första möte inom en snar framtid.

Tusen tack för årets festival – vi syns snart igen!

 

Extra årsmöte

Den 30 augusti har Malmö Pride ett extra årsmöte. Under mötet kommer ersättare till avgående ordförande Tove Karnerud att väljas.

Extra årsmötet kommer hållas på Nobel21 (Nobelvägen 21, Malmö) kl. 17:30 – 19:00. Dörrarna öppnas 17:15, ingen föranmälan krävs. Lokalens ingång har ramp, och dörren kommer ställas upp inför mötets start.

Anmälan av intresse för rollen som ordförande i Malmö Prides styrelse skickas till valberedning@malmopride.com, senast 9 augusti. Vänligen inkludera en beskrivning av dig själv och varför du är intresserad av rollen, gärna på både svenska och engelska.

Medlemmar som har betalat medlemsavgiften under 2022 är berättigade att rösta på mötet.

Dagordning och andra handlingar läggs upp på malmopride.com inom snar framtid.

För frågor vänligen hör av er till ordforande@malmopride.com

Thank you for an amazing festival! 

This year’s Malmö Pride festival was grand. After multiple years of restrictions we were finally able to gather physically för lectures and workshops, sweat on dance floors and marsch through Malmös streets in the Malmö Pride parade – which broke the record with a whooping 8000 participants and a total of 20 000 people out on the streets! Wow!

Two weeks have passed and we’ve barely had time to catch our breaths and process how truly amazing the festival was. We want to express our gratitude to our wonderful members who make the work we do possible – who enable our work of spreading knowledge and standing up for everyone’s right to live a good life on their own terms. From us to you – thank you.

 

What’s ahead

We are already turning our eyes forward, towards the upcoming years – what lessons are we bringing with us and what dreams do we have for the future? This is where our members come in. The board envisions a fall and winter filled with members meetings where our members have the chance to engage and be a part of shaping the work of the organisation. Keep an eye on your inbox – the board hopes to send out the invitation for the first meeting soon.

Thank you so much for this year’s festival – we’ll see you all soon!

 

Extra annual meeting

On August 30th, Malmö Pride will arrange an extra annual meeting. During the meeting, a replacement for outgoing chairperson Tove Karnerud will be chosen.

The extra annual meeting will be held at Nobel21 (Nobelvägen 21, Malmö) at 17:30 – 19:00. Doors open at 17:15, no pre-registration required. The venue’s entrance has a ramp, and the door will be opened up before the start of the meeting.

Interest in the role of chairperson of Malmö Pride’s board should be notified to valberedning@malmopride.com, August 9th at the latest. Please include a short description of yourself and why you are interested in the role, preferably in both Swedish and English.

Members who have paid the membership fee during 2022 are eligible to vote at the meeting.

The agenda and other documents will be posted on malmopride.com in the near future.

For questions, please reach out to ordforande@malmopride.com.