Extrainsatt Årsmöte 2022

Varmt välkomna till Malmö Prides extra års- och medlemsmöte.

Den 30 augusti har Malmö Pride ett extra årsmöte. Under mötet kommer bland annat ersättare till avgående ordförande Tove Karnerud att väljas.

Extra årsmötet kommer hållas på Nobel21 (Nobelvägen 21, Malmö) kl. 17:30 – 19:00. Dörrarna öppnas 17:15 med enkel fika och kaffe/tea. Ingen föranmälan krävs (men det krävs medlemskap och att avgiften betalats för deltagande). Lokalens ingång har ramp, och dörren kommer ställas upp inför mötets start.

Efter det Extrainsatta årsmötet går mötet över till Medlemsmöte och samtal kring, reflektioner och tankar från Malmö Pride 2022.

Medlemmar som har betalat medlemsavgiften under 2022 är berättigade att rösta på mötet.

För frågor vänligen hör av er till ordforande@malmopride.com

 

A warm welcome to Malmö Prides Extra Annual Meeting

On August 30th, Malmö Pride will arrange an extra annual meeting. During the meeting, a replacement for outgoing chairperson Tove Karnerud will be elected.

The extra annual meeting will be held at Nobel21 (Nobelvägen 21, Malmö) at 17:30 – 19:00. Doors open at 17:15 with some light snacks and coffee/tea, no pre-registration required (however, you need to be a member and have paid the membership-fee prior to the meeting). The venue’s entrance has a ramp, and the door will be opened up before the start of the meeting.

After the Extra Annual meeting, the meeting will continue into a regular Members-meeting to discuss, reflect and thoughts from Malmö Pride 2022.

Members who have paid the membership fee during 2022 are eligible to vote at the meeting.

 

Handlingar

Dagordning/Agenda 

Valberedningens Nomineringar / Nomination Committee’s Nominations