Latest Past Events

Medikalisering av (a)sexualitet

Kirsebergskyrkan Vattenverksvägen 25, Malmö

Hur kan medikalisering av asexualitet förstås och vad kan det säga om diskurs kring sexualitet generellt? Samtal med  Alice Olsson Plats: Kirsebergskyrkan