Latest Past Events

Medikalisering av (a)sexualitet

Kirsebergskyrkan Vattenverksvägen 25, Malmö

Hur kan medikalisering av asexualitet förstås och vad kan det säga om diskurs kring sexualitet generellt? Samtal med  Alice Olsson Plats: Kirsebergskyrkan

In med hbtqi-ungdomar i politiken!

Scandic Triangeln Triangeln 2, Malmö

Unga hbtqi-ungdomar är den grupp av ungdomar som är mest engagerade, enligt MUCF. Ändå finns det för få möjligheter för unga att påverka politiskt, och glappet mellan politiken och unga ökar. Unga mellan 18-24 år är den mest underrepresenterade åldersgruppen på alla politiska nivåer. Detta är ett demokratiproblem. En diskussion om hur vuxna kan skapa ... Read more In med hbtqi-ungdomar i politiken!