Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Pervers Pride

6 July, 2022|21:00 - 02:00

SEK60

Dörrarna är öppna 21-23.

(SE) Invig Malmö Pride med oss på ett queert playparty! Efter första dagens spännande och peppiga sex- och relationsprogram med samtal, workshops och film står SLMs lokaler redo för att ta emot oss. Kom och häng, lek och umgås med varandra (och andra)!

Kvällen är öppen för alla transpersoner, personer med transerfarenhet, ickebinära- och intersexpersoner och/eller kvinnor. Inget medlemsskap, föranmälan eller förkunskaper behövs. Bara vilja att bidra till ett sex- och kinkpositivt space på queera villkor.

Vi som arrar kvällen är ett litet gäng av queers med stadiga rötter i bdsm-världen som är måna om att skapa en kväll tillsammans med er fylld av värme, lust och lek. Kom med din nyfikenhet, längtan och pirr. Kom själv eller i grupp. Kom och prova, flörta, testa, känna in. Kom som du är. Kom, kom, kom!

60 kr i inträde
Ingen dresscode
Åldersgräns 18 år

Volontärer från SLM bemannar garderob och bar, vi från arrangörsgruppen är med på golvet under kvällen för att göra ett så tryggt, tillgängligt och roligt space som möjligt.

Några uppmaningar:

– Fråga efter samtycke, aktivt
– Behandla varandra med respekt
– Ta hand om dina egna gränser och din kommunikation
– Städa upp efter dig och ta ansvar för hur du hanterar utrustning, leksaker och utrymmena så att det blir så safe som möjligt
– Samsas om utrymmet och lämna plats ibland så alla ytor kan användas av alla
– Mobiler hålls i garderoben under festen, ingen fotografering
– Reflektera gärna över din eventuella alkoholkonsumtion under kvällen

Vi som arrangerar finns på plats hela kvällen, tveka inte att fråga eller be oss om hjälp! Vi ser fram emot att se dig där!

Om lokalen: SLMs lokaler nås via några trappsteg från gatan. I entréplan finns ett stort rum som kan avdelas till lekytor, ett barområde och ett rum med soffor. Det finns en källarvåning med flera rum och bås som nås via en smal trappa. Toaletten är inte tillgänglig för rullstol. Det finns utrymmen för att varva ner, utan hög musik.

ENGLISH:

Doors are open 21-23

Open Malmö Pride with us at a queer playparty! After the first day of the exciting sex and relationship program with talks, workshops and movies, SLM opens up their space to host us. Come hang out, play and spend time with each other (and others)!

The evening is open to all trans folks, folks with trans experience, non binary and intersex folks and/or women. No membership, registration or preknowledge required. Just a desire to contribute to a sex and kink positive space on queer terms.

Those of us who are organizing this evening are a small crew of queers with steady roots in the BDSM community, and we’re excited to charge this evening up with care, lust and play together with you. Bring your curiosity, longing and tingles. Come alone or in a group. To try things out, flirt, experiment, feel your way. Come as you are. Come, come, come!

60 SEK entrance fee
No dresscode
Age limit 18+

Volunteers from SLM tend the wardrobe and bar, and the organizer crew is here on the floor during the evening to make the space as safe, accessible and fun as possible.

A few requests:

– Ask for consent, actively
– Treat each other with respect
– Take care of your boundaries and your communication
– Clean up after yourself and take care to handle equipment, toys and the spaces as safely as possible
– Share the space and make room for others sometimes, so that all areas can be used by everyone
– Cell phones stay in the wardrobe during the party, no photography allowed
– Do please reflect on your potential alcohol consumption during the evening

We in the organizer crew are here all night, don’t hesitate to ask questions or ask us for help! We’re looking forward to seeing you there!

About the venue: From the street, there are a few steps at the entrance of the SLM venue. Inside at ground level, there is a big room that may be divided into play spaces, as well as a bar area and a room with couches. There is a basement with several rooms and booths, accessed by a narrow stairway. The bathroom is not accessible for a wheelchair. There are spaces to wind down, free from loud music.

Details

Date:
6 July, 2022
Time:
21:00 - 02:00
Cost:
SEK60

Organizer

Malmö Pride
Email:
info@malmopride.com
View Organizer Website

Other

Accessibility
https://malmopride.com/accessibility/