Årsmöte 2022

Varmt välkomna till Malmö Prides årsmöte.

Årsmötet är Malmö Prides högsta beslutande organ vilket gör detta möte till årets viktigaste möta. Vi hoppas därför att medlemsdeltagandet blir högt och att just du planerar in att komma. Den 13 mars kl. 13.00 startar vi och vill du hålla dig uppdaterad så titta gärna in här då vi gör uppdatering löpandes.

Vi kommer bland annat gå igenom verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och mycket mer samt självklart välja en ny styrelse, så det här vill du inte missa!

Vi håller mötet digitalt på grund av den rådande pandemisituationen och länk till mötet samt mötes dokument hittar ni här när vi närmar oss mötet.

Kärlek och värme!

 

Welcome to Malmö Prides annual meeting!

The annual meeting is the highest instance of decision making in the organization which makes this meeting the most important meeting of the year and we of course hope to see as many of our members attending. We will present the business plan, the annual report and much more. We will of course also choose a new board and a new nomination committee.

The meeting will be held 13 of march starting at 1pm. We will update this page with information so please keep an eye in this direction.

Regarding the ongoing pandemic, that we are still in, the meeting will be held digitally and the link to the meeting will be posted here.

Love!

Incheckning/incheck: kl. 13.00

 

Handlingar

Dagordning/Agenda

Verksamhetsplan/Activity plan

Verksamhetsberättelse-2021

Malmö Prides revisionsberättelse

Malmö Pride årsredovisning

Utlåtande från föreningsrevisorerna

Budget 2022

Malmö Pride Board Nominations

Proposition: Åldersgräns/Proposition: Age limit

Malmö Pride-Stadgar

Sammanfattning WorldPride 2021 – Malmö