Accessibility

Venue accessibility 

Tillgänglighet i de olika lokalerna

Venue

Lokal

General accessibility

Allmän tillgänglighet

Bathroom

Badrum

Contact & more information 

Kontakt & mer information

Pride Park
 • Breda gångbanor och entrédörrar
 • Rullstolsramp tillgängligt vid ingångar med trappor
 • Teckenspråkstolk:
  Flertalet spelningar på Stora scenen i Folkets Park kommer att vara teckenspråkstolkade.
  Enskilda evenemang i Pride House kommer att ha teckenspråkstolk (se information på enskilda arrangemang)
  Alla paradtal kommer att teckenspråkstolkas.
Tillgängliga toaletter finns i hela Pride Park

Accessible toilets throughout the park 

https://malmofolketspark.se

folketspark@malmo.se

Pride House – Bred dörr i huvudentrén (icke-roterande) som är minst 80 cm bred

– Karuselldörrar vid huvudentrén

– Dörrarna kan öppnas automatiskt vid huvudentrén (alla Scandic-hotell)

– Nattklocka som är åtkomlig med rullstol (maxhöjd 120 cm) (alla Scandic-hotell)

– Ingen tröskel i entrédörren (alla Scandic-hotell)

– Det finns sittplatser nära huvudentrén (alla Scandic-hotell)

– Korridorerna i hotellet har gott om utrymme för rullstol

– Öppen passage för rullstol till hotellets shop (alla Scandic-hotell)

– Ledar/servicehundar tillåtna på hotellet (alla Scandic-hotell)

 • Wide door at main entrance (not revolving), min. 80cm wide
 • Revolving doors at main entrance
 • Doors can be opened automatically at main entrance (all Scandic hotels)
 • Wheelchair accessible late night entrance (max. height 120cm) (all Scandic hotels)
 • No threshold at main entrance (all Scandic hotels)
 • Seating available near main entrance (all Scandic hotels)
 • Hotel corridors are wide enough for wheelchairs
 • Hotel shop is wheelchair accessible (all Scandic hotels)
 • Service dogs are allowed in the hotel (all Scandic hotels)
Antal handikapptoaletter: 3

Accessible toilets: 3

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/malmo/scandic-triangeln/sarskilda-behov

Stefan.Thomasson@scandichotels.com

 

Youth Pride Byggnaden är rullstolsanpassad och alla rum är tillgängliga. 

Hiss finns till en workshop som kommer ske i konferensrummet.

Lift finns upp på den stora scenen och caféscenen.

Toaletter såsom replokaler och dansstudion är tillgängliga med rullstol
Parade – Vid startpunkten finns inga nivåskillnader, trappor, kanter eller dylikt som kan bli till hinder. – Under hela paraden gäller inga andra begränsningar än vad som normalt gäller i trafiken för vilken typ av fordon eller så som får framföras. Vi kommer inte passera några hinder värre än trottoarkanter. 

 • The parade is supposedly completely accessible; including the starting point, the parade route, and the end point in Folkets Park
 • There are no differences in levels, stairs, edges or other potential obstacles at the starting point. Parking for special needs vehicles will need to be directed nearby, so the attendees won’t need to leave their vehicles far away.
 • On the parade route there are no restrictions other than those that normally apply in traffic for vehicles etc. There won’t be any obstacles other than pavement edges. 
-Rullstols-

anpassade toaletter finns dels i parken vid startpunkten, samt inne på Malmö Muséer.

– Även i Folkets Park finns rullstols- anpassade toaletter.

 • Wheelchair accessible toilets are available in the park by the starting point and in the city library
 • There are also wheelchair accessible toilets in Folkets Park
Plan B Plan B  is all on the ground floor, with the exception of the mezzanine , where there are 6 steps, and the upstairs outside container which has two flight of stairs.

The rest of the venue is all level and the doors from one room to the next are wide enough to fit a wheelchair and can also be opened further if necessary. 

Access to stages are possible through ramp

Uteserveringen, ovanpå containern” är inte tillgänglig på grund av många trappor.

Outdoors, on top of the container, is not accessible due to a lot of stairs.

There is one wheelchair accessible bathroom in our garage toilet which can be accessed through our outdoor.

Toilets are genderneutral

If you have questions about admittance for handlers or anything else, please email us at info@planbmalmo.com
SLM Lokalen är inte 

tillgänglighetsanpassad.

Det är något trappsteg upp vid entrén, Det är en trappa ner till lekutrymmen men ingen hiss.

The venue is not accessibility adapted. There are a few steps to the entrance. The play room is downstairs and there is no elevator.

Det finns ingen tillgänglighets- anpassad toalett

No accessible  toilets are available.

ABF Hela huset är tillgänglighetsanpassat.

Vi har en hjärtstartare på bottenplan i korridoren.

Trådlös hörslinga finns installerad i Lilla och Stora Salen. Öronsnäcka och halsslinga (T-slinga) finns att låna.

Din ledarhund är välkommen hos oss. Eftersom vi arbetar med astma- och allergiföreningar är inga andra djur tillåtna i våra lokaler.

Vi har skyltning om att undvika allergener som starka parfymer, nötter m.m.

Vi har myggor och mikrofoner till dig som föreläser, använd dessa när du pratar inför grupper med mer än 10 personer.

Du kan lyssna på vår webbsida här på https://abf.se  hemsidan är även i stort tillgänglighetsanpassad.

The whole building is accessible. There is a defibrillator on the ground floor hallway.

Wireless hearing loops are installed in the Lilla and Stora Salen. Headsets and neck loops (T-loop) are available for borrowing. Guide dogs are welcome. Due to our co-operation with asthma and allergy organisations, other animals are not allowed on the premises.

Signage is available to advise against using allergens, such as strong parfumes, nuts, etc.

Different microphones are available for speakers, please use these when speaking to an audience larger than 10 ppl.

Our website at https://abf.se is largely accessible for listening.

Vi har tillgängliga toaletter på alla våningsplan. Samtliga toaletter är könsneutrala.

Disabled toilets on all floors.

All toilets are gender neutral.

https://www.abf.se/distrikt–avdelningar/abf-skane/abf-malmo/tillganglighet/
RFSL Stora Nygatan Dessvärre inte tillgänglighetsanpassat:

 • en trappa upp till entré
 • för smal toalett för rullstol
 • tröskel vid entrédörr

Unfortunately not accessibly adapted:

 • steps up to the entrance
 • toilet inaccessible for wheelchair
 • threshold by the entrance