Hur flyttar vi fram våra positioner?

En paneldebatt som fokuserar på hur det politiska landskapet ser ut och vilka hot som finns mot vårt community samt de konsekvenser som kan uppstå beroende på vilket parti som efter valet 2022 hamnar i regeringsposition. Vilka frågor drivs idag och vilka frågor kommer vara aktuell efter valet? Hur kan aktivister arbeta närmare för att öka vår säkerhet och stärka vår position i samhället?

Medverkande:

Centerpartiet Malmös gruppledare och kommunalråd Charlotte Bossen, Vänsterpartiet Malmös Kommunalråd Emma-Lina Johansson, Socialdemokratisk regionpolitiker Mathias Persson med Moderator Busi Dimitriu

Panelsamtal: Det osynliga våldet?

Den dominerande förklaringsmodellen kring våld i nära relationer utgår från könsmaktsperspektivet. Vad får den för konsekvenser för enskilda och samhället? Hur påverkas insatser och uppfattningar kring våldsutsatta våldsutövare?

Vice ordförande Psykiatri-nämnden Region Skåne Charlotte Bossen, Familjerådgivare Malmö Stad Karin Wulff, forskare Lunds universitet Tove Lundberg, Kurator RFSL Rådgivningen Skåne Hanna Thomé och Moderator Heidi Avellan.

Gay och religiös

Glimt är en liten filmredaktion som på uppdrag av Ensamkommandes Förbund producerar aktuella och inspirerande filmer tillsammans med ungdomar med olika etnisk bakgrund. I filmen “gay och religiös?” svarar Javi, Micaela och Ali på frågor och diskuterar religion och homosexualitet i en film producerad av Glimt.

Poesiuppläsning: GadestregeR (ENG)

Dansk-marockanska Elias Sadaq är en prisnominerad författare och poet. Han gästar oss med poesisamlingen Gadestreger, som bemöter sexualitet, homofobi, Islam och de utmaningar unga med dubbla minoriteter står inför. Elias ger en intim och nära beskrivning av konflikten mellan tro, hopp och kärlek i en dikt som alla borde ta del av, oavsett religionstillhörighet.

Funkis & BDSM

Christine Bylund som är doktorand vid Umeå universitet föreläser om normbrytande funktionalitet. Christine är privat intresserad av frågor kring sexualitet, makt och funktionalitet och kommer under föreläsningen fokusera på bland annat funktionsmaktsordning och förklaring av begrepp som ableism och funkofobi.